”En global maktelit förstör demokratin i Sverige”

publicerad 14 juni 2016
Bilderberggruppens ljusskygga möten varifrån ingen media rapporterar fungerar som en tankesmedja för globalistiska strategier där folk och nationer inte längre har någon plats i den nya världen, menar artikelförfattaren
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Det lilla fåtal bankfamiljer som tidigt kom att förstå och skrupellöst utnyttja svagheter i de västliga ekonomiska systemen för att sedan reglera denna kriminella verksamhet har än idag ofantlig makt över ekonomin och politiken genom sina institut och lobbygrupper vars makt sträcker sig långt in i Sveriges hjärta Rosenbad och hotar hela fundamentet för vår medborgarmakt. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet.

Hänsynslös och skrupelfri girighet fick ett ansikte för drygt hundra år sedan genom världens första dollarmiljardär oligarken och grundaren av Standard Oil – John D. Rockefeller. Han byggde upp en av historiens största familjeförmögenheter med hjälp av olagliga, oetiska och manipulativa affärsmetoder som saknade all beröring med en sund och fri marknadsekonomi. Trots ingripande från USA:s högsta domstol år 1911 lyckades man inte stoppa familjen Rockefellers synnerligen diskutabla affärsmetoder, utan dessa fortsätter denna dag.

Rockefellers har i armkrok med andra angloamerikanska olikarkfamiljer såsom bankirfamiljen Rotschild m.fl. kunnat fortsätta sitt giriga manipulerande som kommit att utöva en påfallande makt över hela den västliga hegemonin. Dessa hyperförmögna frodas som aldrig förr och sträcker sin makt likt en enorm bläckfisk över hela världen med tentakler ända in i Rosenbad. De utgör en liten exklusiv krets som äger en stor del av världens banker och globala företag, där de har total kontroll.

De affärsmetoder som man med framgång fortsatt tillämpa sedan John D:s tid, går ut på att manipulera marknaden så att konkurrenter slås ut och det skapas en växande skyddad marknad för de egna bankerna och företagen. Detta sker genom marknadspåverkan förklädd som filantropi och via tillskapandet av förment ideella organisationer s.k. NGO:s (icke-statliga organisationer) i kombination med ytterst inflytelserika lobbyorganisationer som man startat.

Jag har i tidigare krönikor pekat på hur Rockefellers via sin Rockefeller Foundation lyckats skaffa sig näst intill total kontroll över västvärldens (inkl. Sveriges) skolmedicin. Man har genom falsk propaganda och förtalskampanjer lyckats sätta stopp för gammal beprövad naturmedicin och dess utövare, vilket skapat en växande och skyddad marknad för den egna pillerindustrin – Big Pharma. Denna har på detta sätt med bitvis rent brottsliga metoder, kunnat utvecklas till en av världens största och mest lönsamma verksamheter. Bruket av industrins preparat är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

Familjen Rockefeller spelade också en framträdande roll vid skapandet av FN. Deras plan var att på sikt kunna sjösätta en ny världsordning med en överstatlig regering inom FN:s ram, där man hade ett avgörande västligt inflytande (3 av 5 permanenta platser i Säkerhetsrådet var vikta tillväst). Initiativet till bildandet av NATO togs även av Rockefellers under det kalla kriget. Trots att detta krig har upphört, utvidgar man nu aggressivt NATO, vars verkliga roll är att manipulera fram en marknad för oligarkernas enormt omfattande vapenindustrier. För att hetsa Europas länder att lägga mer skattepengar på vapen från dessa industrier använder man skurken Lex Luthors gamla trick; ju mer rädsla man kan skapa, ju större blir bytet. Man har sjösatt en intensiv hatpropaganda mot Ryssland, där hela den svenska mediekåren medverkar som zombies. Just nu gäller det att kunna sälja det svindyra amerikanska stridsflygplanet F35, ett plan som allt mer framstår som en kalkon långt sämre än JAS, för att inte tala om betydligt potentare och långt billigare ryska flygplan.

Rockefellers står som jag tidigare skrivit om, bakom bildandet av den nymalthusianska lobbyorganisationen Romklubben. Den har varit den kanske viktigaste drivande kraften bakom den våldsamt överdrivna klimatalarmism som kostat västvärlden tusentals miljarder i meningslösa s.k. klimatkostnader. Den svenska politikern Anders Wijkman medverkar som en av ordförandena i organisationen.  Miljölarm har varit dessa lobbyisters verktyg för att försöka bromsa den globala ekonomiska tillväxt som är det största hotet mot oligarkernas maktställning. Denna verksamhet har i stort sett varit ett misslyckande som mest slagit tillbaka på den ekonomiska utvecklingen i västvärlden. Oligarkins bankirer har dock kunnat glädjas åt en skenande skuldsättning i länder som påtvingats dessa bortkastade klimatmiljarder.

Rockefellers står också bakom bildandet av den mycket inflytelserika Bilderberggruppen vars första ordförande var den gamla nazisten och drottninggemålen prins Bernhardt som även var med och grundade den nykoloniala miljöorganisationen WWF. Den spelar en viktig roll i strävan att bromsa utvecklingsländernas ekonomiska tillväxt tillsammans med ett otal NGO:s som man skapat med sina filantropiska pengar. De angloamerikanska oligarkerna har med stor skicklighet lierat sig med kungahusen (inkl. det svenska) i de gamla kolonialmakterna för att på så sätt öka sin legitimitet. Senare har oligarkerna bildat ytterligare en inflytelserik organisation för manipulation av den politiska sfären – den s.k. Trilaterala kommissionen med nära band till Bilderberggruppen.

Bilderberggruppens viktigaste uppgift i manipulerandet av marknaden, är att försvaga nationalstaternas roll för att underlätta för de globala företagen och bankerna att tillväxa fritt med minimal kontroll från nationella regeringar och parlament i olika länder. Ett exempel är en av de ledande oligarkerna i gruppen – George Soros som utarbetat en handbok på arabiska för fattiga migranter som hjälper och uppmanar dem att migrera in i EU. Målsättningen är att destabilisera nationalstaterna så att de blir lättare att kontrollera för oligarkerna.

Allt inom Bilderbergruppen sker i det fördolda utan någon som helst insyn från granskande media. Vid förra årets möte hade oligarkerna bjudit in tre premiärministrar, två utrikesministrar, en president plus andra viktiga politiska beslutsfattare, som under tre dagar satt instängda med en grupp osannolikt mäktiga lobbyister och hyperförmögna oligarker. På dagordningen stod bl.a. överstatlig globalisering och det mångomtalade Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som skall flytta över ännu mer makt från nationalstaterna till oligarkernas banker och storföretag – om det kan drivas igenom vill säga.

Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt var speciellt inbjuden till Bilderbergmötet år 2006 några månader innan han blev statsminister. Där blev han ingående programmerad för den nedmontering av den svenska nationalstaten som han sedan med framgång kunde leverera till sina hyperförmögna uppdragsgivare. Han är numer rikligt avlönad av en av oligarkernas främsta banker – Bank of America Merrill Lynch.

Med denna bakgrund återkommer jag till rubrikens fråga; varför svenskar är så kraftigt överrepresenterade i detta sammanhang? Den som främst sticker ut är familjen Wallenbergs överhuvud Jacob Wallenberg som tillhör styrkommittén. Han fullföljer en familjetraditionen från farfadern framlidne Marcus Wallenberg som likaledes tillhörde styrkommittén. De svenska Wallenberg-oligarkerna har med andra ord mycket nära band till den angloamerikanska oligarkin. Den svenska politiker som också har mycket nära band till gruppen, är förre statsministern och utrikesministern Carl Bild som varit lierad sedan sin tid som statsminister och som nu är permanent medlem. Det är dessa två herrar som dragit Sverige djupt in i det manipulativa maktnätverk som skapats av de angloamerikanska oligarkerna.

Svenskar som enligt Wikipedia lierats med Bilderberggruppen är eller har varit: Carl Bildt, Magdalena Andersson, Mikael Damberg, Carola Lemne, Jonas Bonnier, Anders Borg, Ewa Björling, Urban Bäckström, Gunilla Carlsson, Börje Ekholm, Stefan Löfven, Lars Renström, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg , Connie Johnsson, Tove Lifvendahl, Håkan Buskhe, Carl-Henric Svanberg, Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson, Tom Johnstone, Hans Stråberg, Carin Jämtin, Lars Heikensten, Gunnar Brock, Percy Barnevik, Leif Pagrotsky, Leif Johansson, Lars-Eric Petersson, Björn Rosengren, Tom Hedelius, Mauricio Rojas, Björn Svedberg, Mona Sahlin, Ines Uusmann, Kung Carl XVI Gustaf, Stig Larsson, Hans Bergström, Sten Gustafsson, Lars Jonung, Bo Ramfors, Anders Thunborg, Staffan Burenstam Linder, Olof Palme, Peter Wallenberg, Hans Werthén, Stig Synnergren, Pehr G. Gyllenhammar, Thorbjörn Fälldin, Gunnar Sträng, Krister Wickman, Marcus Wallenberg d.ä., Björn Lundvall, Arne Geijer, Tage Erlander och Herbert Tingsten

En ytterst berättigat ytterligare fråga är varför några framstående svenska journalister deltar i denna typ av maktspelande där all transparens saknas. Hur pålitliga är dessa journalister?

Här hittar ni en djupare förklaring till många av de obegripliga politiska beslut utan folklig förankring som numera fattas i vårt land, såsom smyganslutningen till NATO, migrationspolitiken, EU-politiken m.m..

 

Lars Bern

Lars Bern driver opinionssajten Anthropocene

Credit bildmontage Socialdemokraterna, Alliansen, World Economic Forum, Stephan Roehl, Peter Jönsson

lars-bern

Om författaren

Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!