Vad är ett tabu?

publicerad 27 september 2012

I stort sett alla människor bär på någon form av tabun och upplever troligen detta som något negativt och jobbigt. Men vad är egentligen ett tabu?

Ett tabu är djupast och ytterst sett en känslomässig låsning. Det har alltså ingenting med rationellt tänkande och sunt förnuft att göra.

Ett tabu är fråga om sättet att förhålla sig till en fråga på snarare än vad man tar för ställning eller har för uppfattning i den etc. Den känslomässiga blockeringen hindrar tanken från att tränga in i frågan och förnuftet från att klart belysa frågan.

Tabun är flyktiga
Att tabun inte är något förnuftigt, beständigt och någon man avsiktligt bestämt sig för att inneha bevisas bland annat av att de hela tiden varierar över tiden, från nation till nation, från grupp till grupp osv. Det som är tabu idag är det kanske inte i morgon. Och det som var tabu igår är det kanske inte idag. Historien vittnar om otaliga sådana exempel.

Det som var tabu i Sovjetunionen är inte tabu idag. Det som var tabu i Hitlertyskland är inte tabu idag. Det som är tabu idag kommer inte att vara tabu i morgon. Tabun kan likväl uppstå t.ex. som resultatet efter en händelse inom en familj såväl som de kan vara skapade genom manipulation av människor med syfte att utöva makt.

Då tabu är fråga om känslomässig låsning inom en grupp kan detta få effekten av en form av konsensustrans inom denna. Effekten blir alltså förstärkt ju fler som upprätthåller tabut.

Spontant kanske man tänker på något man själv känner ett tabu kring och tänker, ”men det där är ju avskyvärt”. Det gäller att komma ihåg att det inte handlar om ett ställningstagande i sig i frågan. Att tabun i sig är av ondo betyder inte att frågan som tabut kretsar kring är av godo.

Tabuns uttryck
Långvariga och svåra tabun kan i långa loppet leda till icke önskvärda uttryck. Lagen för energier gäller såväl här som i andra sammanhang. Energi kan inte förintas, endast omvandlas. Om känslor och energi undertrycks t.ex. genom att det råder ett starkt tabu måste dessa ta sig uttryck i andra former. I regel är dessa substitut mindre önskvärda, inte bara för att de är ett resultat av ett faktiskt undertryckande, utan också för att det försenar en nödvändig process. Att något som länge behövt komma till uttryck inte kunnat göra det. Finns energin så måste den av nödvändighet komma till något uttryck.

Avveckla dina tabun
Att avveckla tabun är önskvärt och kan bespara mycket lidande. Man bör istället sträva efter att tänka och resonera klart och förnuftigt. Det är bättre att ta ställning kring företeelser på mental basis istället för att endast göra det på känslomässig basis, utan rädsla för sin omgivning.

Att avveckla ett tabu är ingenting man gör i en handvändning. Det är en inre arbetsprocess och görs bäst genom att stimulera det klara tänkandet särskilt fokuserat på frågan tabut gäller.

Försök också att söka orsaker till tabun inom dig. Varför har du egentligen dessa tabun, var kommer de ifrån? Finns grunden till tabut inom mig eller utom mig? Är det något jag skapat själv eller något som någon annan skapat? Genom att hitta orsaken till ditt tabu avvecklar du det lättare.

 

NyD AnalysStöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


119 100 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.