Omfattande studien: Dödlighet minskade inte av nedstängningar och covidvacciner

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 10 juni 2024
- av Sofie Persson
En lång rad inrapporterade allvarliga skador och dödsfall har kopplats till vaccinen.

En nederländsk studie visar att överdödligheten i Västländerna mellan 2020 och 2022 inte minskade under covidvaccinationskampanjen och den omfattande nedstängningspolitiken i västerländska länder – utan tvärtom ser ut att ha ökat.

Nederländska forskare, från bland annat Vrije Universiteit i Amsterdam, har analyserat data för dödsfall från 47 västerländska länder under åren 2020, 2021 och 2022. Syftet har varit att titta på överdödligheten i länderna.

Överdödligheten bedöms som skillnaden mellan det rapporterade antalet dödsfall i ett land under en viss vecka eller månad mellan 2020 och 2022, och det förväntade antalet dödsfall under samma period under normala förhållanden. Forskarna använde åren 2015 till 2019 som jämförelsebas.

Sammanlagt låg siffran för överdödlighet på totalt 3 098 456 mellan 1 januari 2020 och sista december 2022, enligt studien som publicerats i BMJ Public Health. Överdödlighet rapporterades i 41 länder (87 procent) under 2020, 42 länder (89 procent) under 2021 och slutligen i 43 länder (91 procent) under 2022.

“Allvarlig oro”

Forskarna beskriver resultaten som oroväckande eftersom den överdödlighet man noterat inte gått ned efter att restriktioner och vaccin implementerats.

Sammanfattningsvis har överdödligheten varit fortsatt hög i västvärlden under tre år i rad, trots att åtgärder för att begränsa covid-19 och covid-19-vacciner har införts. Detta saknar motstycke och ger anledning till allvarlig oro“, skriver man.

Även om covidvaccinen påstods minska risken för allvarlig sjukdom och dödlighet i covid-19, har det också rapporterats om allvarliga biverkningar, konstaterar forskarna.

Både sjukvårdspersonal och medborgare har rapporterat allvarliga skador och dödsfall efter vaccination till olika officiella databaser i västvärlden“.

Även dödsfall “med” covid-19 är med i analysen, där vill man betona att dödligheten bland yngre personer till och med var lägre än förväntat innan covidvaccinet togs i bredare bruk. Globalt var dödligheten före vaccination för personer yngre än 70 år 0,07 procent. För barn och unga upp till 19 år var dödligheten så låg som 0,0003 procent innan vaccinationskampanjen inleddes.

Högst överdödlighet under 2021

År 2021, i samband med både massvaccinationsprogram och strikta restriktioner, var överdödligheten som allra högst i länderna som inkluderades i studien, med totalt 1 256 942 personer. Även 2022, då covidpolitiken avslutades i de flesta länder, var siffran hög med totalt 808 392 personer.

Forskarna uppmanar nu beslutsfattare och regeringsledare att noggrant undersöka de bakomliggande orsakerna till överdödligheten i länderna.

Under pandemin betonade politiker och medier dagligen att varje dödsfall på grund av covid-19 hade betydelse och att varje liv förtjänade skydd genom begränsningsåtgärder och vacciner mot covid-19. I pandemins efterdyningar bör samma moral gälla“.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!