Forskning: Masker kontamineras snabbt av bakterier och svamp

Coronarepressionen

publicerad 21 augusti 2022
- av Sofie Persson
Berlin Moabit, Hauptbahnhof i Tyskland under augusti 2021.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny japansk studie har man undersökt hygienen vid användning av ansiktsmask. Forskarna observerade att bakterier och svampar började bildas efter endast några timmars användning på nära alla prov man samlade in. Nu rekommenderar forskarna att personer med nedsatt immunförsvar inte använder dem regelbundet.

Sedan coronakrisen har masker använts i exceptionellt hög grad bland människor i hela världen. I flera länder tvingade man medborgarna att använda dessa när man vistades utanför hemmet och grova böter kunde ges om man valde att gå utan. I Sverige hade man aldrig något lagkrav, men rekommenderade dem i exempelvis kollektivtrafiken. Idag finns det fortfarande krav i vissa länder, men trots att flera krav tagits bort ses munskydd nu som en vanlig företeelse.

Flera studier har gjorts angående maskernas effektivitet mot virus, men man har inte granskat hygienen särskilt noga kring att bära dem varje dag. I en japansk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature, har man därför tittat på mängden bakterier och svamp som växer på båda sidor av maskerna.

Studien omfattade 109 volontärer och deras dagliga användning av munskydd. Av dessa var 63 män och 42 kvinnor. 78 procent av volontärerna använde sig av kirurgiska masker, resten av polyuretan eller gasväv. De flesta använde mask under en dag (cirka 3 till 6 timmar) för att sedan slänga den, men en del använde samma mask under flera dagar.

Forskarna hittade bakteriekolonier på insidan av alla masker i 99 procent av proven. På utsidan hittade man bakterier i 94 procent av proven. Det fanns inga anmärkningsvärda skillnader mellan hur lång tid man använt maskerna eller vilken typ man använde sig av, utan bakterierna grodde oavsett.

Svampkolonier återfanns främst på utsidan av maskerna och framkom i 95 procent av proven. På insidan hittade man istället svampkolonier på 79 procent. Vid användning i mer än en dag var svampbildningen större på utsidan än vid användning i endast en dag. På insidan var kolonierna dock desamma oavsett. Det fanns heller inga skillnader i olika typer av masker.

Flera av bakterierna och svamparna som bildades är inte smittsamma för människor, däremot observerade man även flera som kan smitta. Exempelvis Bacillus cereus, som kan orsaka matförgiftning och Aspergillos, en mögelsvamp som ofta ger astmaliknande symptom men i värsta fall kan ge en livshotande sjukdomsbild.

Forskarna anser att personer med nedsatt immunförsvar bör undvika upprepad användning av mask för att förhindra infektion.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!