USA skickar utarmat uran till Ukraina

Kriget i Ukraina

publicerad 7 september 2023
- av Isac Boman
Ammunitionen ska användas till stridsvagnar av typen M1 Abrams.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Människorättsgrupper, läkare och forskare har länge krävt att vapen med utarmat uran ska förbjudas efter larm om att de utgör en stor långsiktig fara för civilbefolkningen och leder till missbildningar och cancer. Trots detta väljer nu Biden-administrationen att skicka ammunition med just utarmat uran till kriget i Ukraina.

Det har gått 20 år sedan USA invaderade Irak, men det föds fortfarande barn med allvarliga missbildningar och defekter. Dessa inkluderar neurologiska problem, medfödda hjärtsjukdomar och förlamade eller saknade lemmar. Barnen som drabbas har ofta också förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen i sina kroppar.

Missbildningarna bedöms bero på USA:s flitiga användande av vapen med utarmat uran och torium under invasionen 2003. Barn som fötts nära den USA-kontrollerade militärbasen Tallil Air Base är särskilt drabbade av allvarliga defekter och handikapp.

– Läkarna stöter regelbundet på avvikelser hos spädbarn som är så hemska att de inte ens kan hitta tidigare fall. Kriget har spridit så mycket strålning här att om den inte saneras kommer generationer av irakier att fortsätta att påverkas, förklarade forskaren Mozhgan Savabieasfahani 2019.

“Definitivt ett krigsbrott”

Under decennier har många röster höjts för att vapen med utarmat uran ska förbjudas. Redan 2013 uppmärksammade Nya Dagbladet USA:s användande av uranet och de katastrofala effekterna detta har fått för civilbefolkningen i Irak.

I Falluja, som drabbades särskilt hårt av USA:s invasion, har man noterat att antalet fall av leukemi är 38 gånger högre än genomsnittet, risken för bröstcancer tio gånger så stor som i icke krigsdrabbade närområden och risken för barncancer hela 14 gånger så stor.

Även här bedöms användandet av uran i ammunition, stridsvagnar och robotar vara orsaken till missbildningar och cancer.

– Att använda utarmat uran är definitivt ett krigsbrott, kommenterade Francis Boyle, advokat och professor i internationell rätt, och menade att ansvariga amerikaner borde ställas inför rätta.

Svenske överstelöjtnanten: “Världsklass”

Trots riskerna för oerhörda och långvariga civila skador har USA nu beslutat att skicka ammunition med utarmat uran till Ukraina – någonting som i svensk massmedia beskrivs i mycket positiva ordalag.

Det är världsklass” menar exempelvis Bonniertidningen Dagens Nyheter där man intervjuat överstelöjtnant Johan Huovinen om beslutet.

– Det är positivt att de får det bästa de kan få – det är världsklassammunition, säger han, men kommenterar inte vilka effekter det kan få för civilbefolkningen.

Skattefinansierade SVT kör en liknande vinkel och har intervjuat Christian Ekberg, professor på institutionen för kärnkemi vid Chalmers i Göteborg.

– Utarmat uran är ett grundämne och en tungmetall. Radioaktiviteten är inte farlig över huvud taget, hävdar han.

I samma artikel medges att utarmat uran kopplats ihop med leukemi och missbildningar bland civilbefolkningen i Europa, men man betonar att ”man inte kunnat bevisa sambandet”.

Den kontroversiella ammunitionen är för stridsvagnar av typen M1 Abrams som USA ska leverera till Ukraina senare i år. De beskrivs som ”extremt tunga med en densitet nästan dubbelt så stor som hos bly – vilket ökar dess förmåga att borra genom pansar, och den antänds efter kontakt”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!