Urspårad jättetransport av kemikalier väcker oro i Ohio

publicerad 17 februari 2023
- av Sofie Persson
50 av de 140 vagnarna spårade ur, varav 20 innehöll kemiska ämnen enligt nuvarande uppgifter.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ett tåg fyllt med kemiska ämnen har spårat ur i en stad i Ohio i en olycka som orsakat en enorm kemisk brand. Trots att tusentals fiskar dött, djur blivit sjuka och människor tydligt känner av symptom menar myndigheter att både luften och vattnet är ofarligt för invånarna. Samtidigt håller företaget bakom tågrälsen sig undan och har inte bemött befolkningens frågor.

Den 4 februari spårade ett godståg ur vid gränsen mellan Ohio och Pennsylvania i staden East Palestine. En massiv brand uppstod och man evakuerade människor från deras hem. Röken från elden var så kraftig att meteorologer kunde se den på väderradar, rapporterar New York Post. Inga människor eller tågpersonal uppges ha skadats i olyckan, men såväl transportbolaget som myndigheterna väljer att tiga om vad tågvagnarna innehöll.

Senare har framkommit att det handlar om att minst 20 av tågets 141 vagnar innehållit farligt material som i sin tur är brandfarliga och kan utgöra miljörisker. Brandkårschefen Keith Drabick noterade att myndigheterna var oroliga för bland annat ämnet vinylklorid som ska ha funnits ombord på tåget. Ämnet kan vara mycket giftigt vid förbränning och kan även vara explosivt, väteklorid ska också ha läckt ut från tågvagnarna.

Branden höll i sig under ett par dagar, varpå man uppmanade alla boende i närheten att evakuera på grund av risker för “giftig gas och/eller explosion“. Två dagar senare hävdes evakueringen efter att man analyserat vatten och luft angående farliga halter av giftiga kemikalier och kommit fram till att nivåerna var “normala” samt att “staden är säker“.

Däremot kom man fram till att kemikalierna flutit ut i vattendragen, vilket gjort det “direkt giftigt för fiskarna“, men att det samtidigt inte ska ha påverkat dricksvattnet på en farlig nivå. Ungefär fem dagar senare kunde man räkna att omkring 3500 fiskar plötsligt dött i vattendrag nära tågolyckan, enligt News 5 Cleveland. Att det påverkat djurlivet i stort blev även tydligt när flera djurägare började se sina djur insjukna. En bonde berättar att hans rävar bland annat plötsligt börjat hosta, har rinnande ögon och vägrar äta. Andra har även rapporterat att deras höns börjat tappa fjädrar och att hundar fått vad som skulle kunna vara kemiska brännmärken.

Ångor från väteklorid kan orsaka symptom som hosta och inflammation, men även kvävning och lungödem samt i värsta fall döden. Vid kontakt med hud och ögon kan det orsaka kemiska brännmärken. Även ångor från vinylklorid kan orsaka liknande symptom, och det kan också orsaka leverskador. Ämnet ska också vara cancerframkallande.

Människor har börjat känna av symptom och beskriver att man bland annat upplever svår huvudvärk, vilket gör att man börjar undra om det verkligen är säkert att vistas inom området. Hälsomyndigheter har dock klargjort att det är “normalt” med huvudvärk och mindre symptom från dylika utsläpp, men att det inte finns någonting att oroa sig för. Alla håller dock inte med. Den tidigare brandkårschefen för Ohio, Silverio Caggiano, berättar för Fox att han anser att man kan beskriva utsläppen som en kemisk “atomvinter” och att människorna som drabbats ställts i bakgrunden av krisen.

Vi har atombombat den här staden med kemikalier, och det här är vad invånarna får, sade han.

Under onsdagen samlades hundratals invånare i East Palestine i en lokal gymnastiksal för att kräva svar från politikerna, rapporterar ABC. Återigen insisterade dock myndigheterna att luften är säker att andas och vattnet säkert att dricka, med undantag för vissa hushåll med egna brunnar som bör köpa vatten på flaska. Man lovade också att fortsätta testa vatten och luft för att hålla koll på läget. Invånarna beskriver det dock som att man döljer något, bland annat medverkade inte järnvägsföretaget Norfolk Southern som ansvarade för tågrälsen där godståget spårade ur. Medborgaren Danielle Deal menade att myndigheterna bara “dansade runt frågorna”.

Norfolk behövde vara här, konstaterade hon.

Kathy Dyke som också medverkade på mötet pekar på att man är väldigt “hysch, hysch” och inte tar sitt ansvar när man inte finns tillgänglig för att svara på frågor, vilket skapar oro.

Jag har tre barnbarn, sa hon. Ska de växa upp här och få cancer om fem år?

Tågbolaget Norfolk Southern meddelar att man inte deltog på grund av ett “ökat hot mot våra anställda” sedan tågolyckan.

Vad som orsakat tågolyckan är oklart men en utredning, som beräknas ta sex till åtta veckor, har påbörjats gällande saken. Däremot kan det dröja månader innan slutsummeringen kommer.

USA:s transportminister Pete Buttigieg valde att inte kommentera järnvägsolyckan i Ohio under ett framträdande på en konferens i Washington, DC, under onsdagen. Däremot tog han upp en problematik med att vita arbetare upprättar infrastruktur i afroamerikanska områden.

Vi har hört alldeles för många historier om områden, ofta färgade områden, som äntligen ser ett byggprojekt som kommer till dem, men alla i hjälmar som utför de välbetalda jobben ser inte ut som de kommer från samma område, sade Buttigieg.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!