Tung Reuters-profil sitter i Pfizers styrelse

publicerad 7 januari 2022
- av Isac Boman
Reuters-profilen Jim Smith sitter fortfarande i Pfizers styrelse.

Jim Smith har i många år varit en nyckelperson i mediekonglomeratet Reuters och bland annat innehaft positionerna som operativ chef och vd. Idag är han ordförande i mediekoncernens välgörenhetsstiftelse – samtidigt som han suttit i styrelsen för läkemedelsjätten Pfizer sedan 2014.

Därtill innehar Smith styrelseuppdrag för den ökända globalistiska tankesmedjan World Economic Forum som i hög grad påverkat den förda coronapolitiken världen över.

Etablissemangsmedia har länge fått kritik från många håll för att rapportera vinklat och odelat positivt om de experimentella covidvaccinen, samtidigt som man mycket sällan uppmärksammar riskerna med injektionerna.

Personer som av olika skäl valt att inte ta de kontroversiella vaccinen utmålas ofta som farliga konspirationsteoretiker eller “foliehattar” och som ett hot mot samhället. Stort fokus läggs på dagliga artiklar om hur många som har smittats med olika virusvarianter och hur viktigt det är att ta vaccinen.

Samtidigt finns det nära kopplingar mellan läkemedelsjättarna och den internationella massmediala maktsfären – något som Jim Smith är ett tydligt exempel på. 62-årige Smith är för närvarande styrelseordförande för Thomson Reuters Foundation – en stiftelse som ägs och kontrolleras av mediekonglomeratet Thomson Reuters, tidigare Reuters Group. Mellan 2012 och 2020 var han också vd för företaget och har även varit operativ chef under en kortare period 2011 och haft flera andra toppositioner inom koncernen.

Smith sitter samtidigt i styrelsen för World Economic Forums råd för internationella affärer och den Nato-kopplade tankesmedjan Atlantic Council som Nya Dagbladet nyligen uppmärksammade i samband med att man prisade Pfizers vd Albert Bourla och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för deras nyckelroller i den globala massvaccinationskampanjen.

Därtill sitter Jim Smith alltså även i styrelsen för läkemedelsjätten och vaccintillverkaren Pfizer sedan 2014 och är i nuläget bland annat ordförande för Pfizers ersättningskommitté och medlem i dess revisionskommitté.

Foto: faksimil/Pfizer

 

Påverkar miljarder människor

Thomson Reuters äger nyhetsbyrån Reuters – som bland annat svenska TT och en stor del av den internationella pressen köper sina utrikesnyheter och ekonomiska nyheter ifrån och som har över 3000 journalister anställda runt om i världen. Reuters nyhetsrapportering beräknas nå miljarder läsare varje vecka och är kanske den största globala aktören på området.

Samtidigt som Smith varit högste chef för denna aktör, med en mycket stor påverkan på världens nyhetsflöde och vilken information världens människor ska ta del av, satt han alltså även i styrelsen för en av de absolut största läkemedelsjättarna.

Nyheten väcker allvarliga frågor om intressekonflikt eftersom företagsmedier som Reuters fortsätter att främja Pfizer-produkter, försvara läkemedelsföretag från kritik och börjat tysta skeptiker”, kommenterar The National Pulse som också pekar på att Reuters nämnt Pfizer hela 22 000 gånger i sin rapportering bara under 2020.

 

Reuters “faktagranskar” vaccinkritik

Även nyhetssajten The Defender har uppmärksammat att Reuters-chefen också sitter i Pfizers styrelse och att Reuters dessutom i hög grad är involverade i arbetet med att ”faktagranska” innehåll på de sociala plattformarna Facebook och Twitter – vilket i praktiken ofta leder till censur av vaccinkritiskt innehåll och påstådd desinformation kopplad till covidvaccinerna eller covid-19.

När man meddelade sitt faktagranskningspartnerskap med Facebook och Twitter lät Reuters bli att nämna detta faktum: Nyhetsorganisationen har kopplingar till Pfizer, World Economic Forum och Trusted News Initiative (TNI) – ett branschsamarbete av stora nyhets- och globala techorganisationer vars uttalade syfte är att bekämpa spridningen av skadlig vaccindesinformation”, noterar man.

Foto: The Defender

Sajten konstaterar också att Reuters har vägrat att offentliggöra några kriterier för vilken information som ska klassas som ”falsk” eller inte. Man uttrycker även oro för att Reuters kommer att fortsätta lyfta fram Pfizers produkter och försvara läkemedelsjättarna från kritik samtidigt som man systematiskt tystar och svartmålar skeptiker.

Angående ”Trusted News Initiative” och censur av information relaterad till coronavaccinets risker, snälla var medvetna om kopplingen mellan Pfizer och Reuters. Jag skulle kalla det för en journalistisk intressekonflikt, vad anser du?” twittrade den numera avstängde dr Robert Malone – en av mRNA-vaccinteknikens skapare och lyfte även han fram hur Jim Smith sitter på dubbla stolar.

Malone publicerade även samma inlägg på LinkedIn och blev då bannlyst från plattformen för att ha brutit mot dess användarvillkor. Noteras kan att LinkedIn köptes av Microsoft 2016 för 26 miljarder dollar när ultraglobalisten och vaccinlobbyisten Bill Gates fortfarande styrde företaget. Noteras kan att även Microsoft-chefen Kirk Koeningsbauer sitter i Thomson Reuters styrelse.

 

Facebook-topp i Pfizers styrelse

De täta kopplingarna mellan mainstreammedia och läkemedelsindustrin är, föga överraskande, inte något som uppmärksammats utanför systemkritiska medier, och Jim Smith är heller inte den enda maktfigur som sitter på dubbla stolar.

Så sent som 2020 valdes även Dr. Susan Desmond-Hellman in i Pfizers styrelse. Hon har inte bara varit vd för Bill & Melinda Gates Foundation mellan 2014 och 2020 utan även suttit i Facebooks styrelse mellan 2013 och 2019.

Dr. Susan Desmond-Hellmanns närvaro och tidigare uppdrag innebär ett gemytligt förhållande för Pfizer, men en tvivelaktig intressekonflikt, då Facebook rutinmässigt censurerat inlägg relaterade till vaccin samtidigt som Gates och hans stiftelse lyfter fram vaccin som svar på sjukdomen”, skriver Midlands Directory.

Dr. Susan Desmond-Hellmann. Foto: Fortune Live Media/CC BY-NC-ND 2.0

Man konstaterar vidare att ytterligare en intressekonflikt föreligger eftersom Desmond-Hellman även sitter i president Joe Bidens råd för vetenskapliga och teknologiska frågor.

 

“Utbildar” journalister att rapportera rätt

Tilläggas kan att Reuters Foundation lanserade initiativet ”Covid 19 crisis reporting hub” kort efter att Jim Smith blev ordförande för stiftelsen – ett projekt i syfte att ”utbilda” journalister i hur de ska rapportera om coronarelaterade frågor.

Vår 8 veckor långa utbildning som levereras till grupper på högst 15 deltagare utrustar journalister med de grundkunskaper och den information de behöver för att rapportera om pandemin och dess inverkan på ekonomier, hälsovårdssystem och samhällen”, hävdar man.

Projektet samfinansieras av bland annat World Economic Forum och fokus läggs också på att journalisterna ska lära sig att bekämpa påstådd ”desinformation” i form av vaccinkritik och istället föra ut budskap som sanktionerats av makthavarna.

Exakt hur de sociala mediejättarnas riktlinjer kring covid-19 och vaccinet eller massmediernas rapportering kring dessa ämnen har påverkats av att Jim Smith och andra profiler har dubbla lojaliteter och starka kopplingar till läkemedelsjättarna är mycket svårt att avgöra. Kritiker pekar dock på att det är tydligt att såväl de stora etablissemangsmedierna som Facebook och Twitter anammat samma narrativ om ett mycket farligt virus där vaccinet utgör den enda räddningen – samtidigt som avvikande röster systematiskt stigmatiseras och karaktärsmördas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!