Storbritannien slutar erbjuda pubertetsblockerare till barn

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 14 juni 2023
- av Jan Sundstedt
Oklart vilka risker behandlingsmetoden medför för barnen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den offentligfinansierade sjukvården i Storbritannien kommer inte längre att regelmässigt erbjuda pubertetsblockerande läkemedel till barn på sina ”könsidentitetskliniker” som man tidigare gjort. Man uppger sig nu ha kommit fram till att “det krävs mer forskning” om de potentiella farorna med preparaten.

Statliga National Health Service (NHS) lät i slutet av förra veckan meddela att ”utanför forskningssammanhang bör pubertetshämmande hormoner inte rutinmässigt sättas in för barn och ungdomar”. Något totalförbud mot pubertetsblockerare till barn blir det dock inte, dessa kan fortfarande ges till minderåriga under ”exceptionella omständigheter”, förtydligar NHS och berättar samtidigt att kliniska studier angående läkemedlens påverkan på barn ska påbörjas nästa år.

Fyra nya regionala kliniker kommer att öppnas senare i år och ska ersätta Londons Gender Identity Development Service, som tidigare var den enda könsidentitetskliniken i England. Denna kommer att stängas efter en granskning som visade att den dels var överbelastad, men också att det inte finns några vetenskapliga bevis för att dess behandlingar gav önskvärda resultat.

NHS menar att de nya riktlinjerna kommer att gälla tills vidare och senare utvärderas baserat på de kliniska studiernas resultat och vilken effekt pubertetsblockerare bedöms ha på könsdysfori hos barn och unga.

Barn i Storbritannien kommer fortfarande att kunna få tag på pubertetsblockerande läkemedel via vissa privata aktörer – men detta är någonting NHS starkt rekommenderar att man låter bli.

Så sent som 2020 beslöt Englands högsta domstol att barn under 16 år sannolikt inte är kapabla att ge sitt informerade samtycke till medicinsk behandling med läkemedel som fördröjer puberteten. Beslutet upphävdes 2021 av appellationsdomstolen, som sa att läkare har rätt att ordinera pubertetsblockerande läkemedel till barn under 16 år utan föräldrarnas samtycke – ett beslut som fått mycket hård kritik.

Det kan också noteras att debatten i USA är ännu mer hätsk än i Storbritannien och att flera republikanska delstater förbjudit pubertetsblockerare och liknande behandlingar för transsexuella barn.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!