Utrikes

Seattle kallade in vita anställda på träning för att “avveckla sin vithet”

Seattles borgmästare Jenny Durkan.

Den amerikanska staden Seattle är åter i blickfånget för sin extrema politik, där man nu på raslig grund kallat in samtliga vita anställda för att avträna dem från “internaliserad rasöverlägsenhet” och uppmanar dem att ta stöd av varandra för att “avveckla sin vithet”.

Den amerikanska staden Seattles politiska styre har i samband med den våldsbejakande BLM-rörelsens framfart bland annat uppmärksammats för att man låtit vänsterextrema element ta över och styra en hel stadsdel genom krigsherrestyre, något som stadens demokratiska borgmästare Jenny Durkan vid tillfället förhöll sig till som något positivt.
Nu har Seattles stad uppdagats med att ha arrangerat en träningssession specifikt riktad till vita anställda under beteckningen “Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness” – “Att förhindra internaliserad rasöverlägsenhet och vithet”.

Det är journalisten Christopher Rufo som krävt ut dokument från staden som legat till grund för träningssessionen. Där beskriver man hur man menar att de vita anställda lider av “internaliserad rasöverlägsenhet” och uppmanar dem bland annat att nätverka med andra vita människor som tränar sig i så kallad antirasism för att ta stöd av varandra för att “avveckla sin vithet”.

En sida av dokumenten till grund för träningen.

 

Dokumenten från träningen specificerar också att man kräver av vita måste anstränga sig för att acceptera att ge upp sådant som emotionell och fysisk säkerhet, anställningstrygghet och eventuell kontroll över landyta. Bland symptomen på “internaliserad rasöverlägsenhet” nämner man bland annat “perfektionism”, “individualism” och “kognitiv dissonans”.

Staden inkluderar även anställda med arabiskt och judiskt etniskt ursprung i den breda kategori av olika folkgrupper man definierar som vita.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!