MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 4 mars 2024

måndag 4 mars 2024

Robert Kennedy till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin

publicerad 28 maj 2020
- av Isac Boman
Robert Kennedy Jr.
Robert Kennedy Jr riktar skarp kritik mot läkemedelsföretagen och vaccinindustrin.

Den profilerade amerikanske juristen Robert Kennedy Jr riktar skarp kritik mot läkemedelsföretagen, vaccinindustrin och techjättarnas och massmediernas roll under coronakrisen. I en stark intervju fastslår han också att allt pekar på att CIA låg bakom morden på hans far Robert och farbror John F. Kennedy.

Kennedy noterar i intervjun med Valuetainment bland annat att flera av de stora amerikanska mediebolagen direkt finansieras av läkemedelsföretag som Merck och Pfizer – företag som tjänar tiotals miljarder dollar på att sälja obligatoriska vaccin och som inte har något intresse av att kritik mot vaccinationer ska få utrymme i medierna.

– När du söker på Google så kommer du att ledas bort från alla resultat som skadar de stora läkemedelsbolagen. De är notoriskt korrupta, konstaterar han.

– Jag fick tre vaccin när jag var ett barn. 1986 fanns det 11 vacciner, påpekar Kennedy och tillägger att flera av de framtagna vaccinerna som bara blev fler och fler var mycket farliga och dödade barn och orsakade svåra hjärnskador. Han pekar på att Pfizer till och med slutade engagera sig i vaccintillverkning eftersom man var tvungna att betala så mycket pengar för skadorna som det orsakade att det helt enkelt inte lönade sig.

Kennedy är vidare starkt kritisk också till Bill och Melinda Gates och frågar sig hur Gates kan fortsätta lobba för vaccinationer av afrikanska barn när man vet att miljontals av dem kan komma att dö av sprutorna de får.

– Du kan inte göra ett säkert vaccin, dundrar han.

Han konstaterar att Gates kommit att bli en av de mäktigaste människorna i världen och att han i praktiken kontrollerar hela Världshälsoorganisationen som har ett oerhört inflytande över hur världens nationer ska agera.

 

Han fortsätter med att betona att amerikanska toppolitiker även längre tillbaka, däribland president Ronald Reagan, fick stora summor utbetalda av läkemedelsbolagen i utbyte mot att inte skulle kunna hållas ansvariga för skador som deras vacciner orsakade.

– Oavsett hur svåra dina eller ditt barns skador blev, oavsett hur giftiga ingredienser eller hur slarviga procedurerna varit eller hur vårdslösa de har varit så kan du inte stämma dem.

Kennedy pekar på att denna förändring gjorde att läkemedelsindustrin kunde tillverka nästan hur farliga vacciner som helst utan att behöva stå ansvariga för skador som uppstått. Detta i sin tur gjorde att det blev mer lönsamt att utveckla och lobba för massvaccinationer det var där miljarderna fanns att tjäna.

Inte heller behövde man säkerhetstesta vaccinationerna på ett ordentligt sätt och fick stöd av regeringar i USA och andra länder genom att dessa gjorde vissa av vaccinationerna obligatoriska, något som bolagen tjänade enorma pengar på.

Ett vaccin i det obligatoriska vaccinationsprogrammet är värt minst en miljard dollar årligen för läkemedelsföretaget som tagit fram vaccinet, förklarar Kennedy. Summor som innebär att tillverkarna tävlar om att få just sitt vaccin antaget. Han noterar också att de tre vaccinen som fanns när han var liten har blivit 72 olika för de amerikaner som är unga idag, även om inte alla ännu är obligatoriska.

1989, ungefär samtidigt som de omfattande massvaccinationerna inleddes, ökade också fallen av kroniska sjukdomar massivt. Jordnötsallergier, autism, astma, ADD, ADHD, narkolepsi och mycket annat är några av de sjukdomar och diagnoser som Kennedy menar har orsakats direkt av de farliga vaccinerna och blivit mycket vanligare än tidigare.

– Det här är en kris, mycket värre än coronakrisen, menar han och pekar på att 1 av 22 pojkar som vaccineras får en allvarlig sjukdom eller diagnos.

Kennedy riktar också stark kritik mot att myndigheter låtsas som att de inte har en aning varför tillstånd som jordnötsallergier och autism ökar kraftigt och att man förnekar att det skulle ha med vaccinen att göra.

– Hur kan man säga till en annan människa att vi kommer att tvinga dig att ta ett läkemedel som du inte vill ta, frågar han sig och syftar på hur amerikanska politiker drivit igenom tvångsvaccinationer för barn. Han menar även att Demokraterna är allra sämst i detta avseende.

Han pekar på att man efter andra världskrigets slut 1945 konstaterade att tvångsmedicinering är att betrakta som ett krigsbrott som bryter mot mänskliga rättigheter, men att detta ändå görs trots att man därtill är medvetna om alla de skador det kan orsaka.

Kennedy lägger också in en brasklapp där han inte tror att de politiker som först godkände de omfattande vaccinationerna faktiskt var medvetna om vilka svåra skador detta kunde orsaka, utan tror snarare att man då agerade i god tro och faktiskt ville förhindra människor från att bli sjuka, men att resultatet blev något annat.

Att läkemedelsföretagen har ett starkt inflytande över tv-kanaler och övrig massmedia är också ett allvarligt problem enligt Kennedy, som lyfter fram att en betydande del av annonsintäkterna kommer direkt från läkemedelstillverkare som vill nå sina konsumenter direkt. Detta i sin tur gör att tv-kanaler och tidningar inte vågar vara kritiska och ifrågasättande, eftersom de är rädda att förlora intäkter.

Angående coronaviruset och dess hantering ställer sig Kennedy frågande till varför man inte har använt sig av tester på djur som historiskt har varit brukligt. Han lyfter också fram hur djur som fått antikroppar och förmodats vara immuna inte varit det, utan att man istället kunnat konstatera att dessa, när de sedan utsatts för viruset igen, blivit mycket sjuka och i många fall dog.

Även när en sjukdom liknande covid-19 tidigare bröt ut på 60-talet gav man 35 barn vaccin med antikroppar och såg i det fallet att deras immunsystem reagerade. Man förmodade att vaccinet hade effekt, men när de sedan utsattes för det riktiga viruset blev de otroligt sjuka och två av barnen dog. Vaccin bör alltså snarare betraktas som något experimentellt där utgången inte är säker, menar Kennedy vidare.

Hans slutsats blir att man inte nödvändigtvis är immun mot covid-19 för att man har fått ett vaccin och kroppen utvecklat antikroppar. Tvärtom menar han att sjukdomen kan slå ännu hårdare eftersom immunförsvaret har försvagats.

– Man måste vara väldigt väldigt försiktig med coronavirusvaccinet, konstaterar han och förklarar vidare att alla antikroppar som triggas igång av vaccinet inte är positiva.

Anthony Fauci, som varit en av de mest framträdande experterna och epidemiologerna i USA under coronakrisen och förespråkar omfattande vaccinationsprogram, får av Kennedy kritik för att vara partisk och han menar även att Fauci bokstavligt talat äger vaccinpatent varför han har ett egenintresse av att driva på en agenda för massvaccinationer.

– Det är svårt att veta vad en annan människa tänker, men genom att titta på dem tror jag att de drivs primärt av makt, säger han och pekar vidare på hur Fauci i dagsläget har mer makt på området än vad någon amerikansk president någonsin har haft.

Anthony Fauci längst till höger i ett möte med Bill Gates. Foto: National Institutes of Health/CC BY-NC 2.0

 

Kennedy oroar sig för vad Faucis agenda kan leda till när det kommer till massarbetslöshet, fattigdom, livsmedelskris och allmän ohälsa bland befolkningen, och att Fauci kanske borde fokusera på att ge råd inom de områden där han faktiskt har expertis snarare än sådant han inte kan någonting om.

– En läkare är idag en företrädare för statens makt och statens policys, menar han vidare och uttrycker sorg över att så många amerikanska läkare saknar integritet och inte vågar säga ifrån eller göra sin röst hörd över skadliga beslut som fattas och åtgärder som införs.

Flera gånger i intervjun återkommer han till att den enda anledningen till att många av de vaccin som finns idag överhuvudtaget existerar är för att tillverkarna bakom dem har sett en chans att tjäna miljarder dollar årligen, och att det egentligen inte är någonting som människor faktiskt behöver.

Juristen kritiserar även de studier som kommit fram till att vaccin inte orsakar autism som bristfälliga och genomförda med lågkvalitativa vetenskapliga metoder, på uppdrag av läkemedelsföretag som har ett egenintresse i att absolut inte hitta några samband mellan autism och vacciner.

Argumentet att vi är bättre på att ställa korrekta diagnoser idag ifrågasätter han också och undrar i så fall var alla 60- och 70-åringar med grav autism är någonstans och varför det är en sådan extrem överrepresentation av unga människor med diagnosen.

Han beklagar sig också för att ingen representant för pro-vaccinsidan vill debattera de här ämnena och att de istället bara skakas bort och ignoreras eller förlöjligas trots att de orsakar ett sådant enormt lidande för många människor.

– Jag möter vem som helst i en debatt när som helst, deklarerar han.

Både Kennedys far justitieministern Robert F. Kennedy och hans farbror president John F. Kennedy blev mördade på grund av sitt politiska engagemang. Robert Jr är övertygad om att CIA låg bakom mordet på hans farbror och berättar att han genomfört intervjuer med en kubansk CIA-grupp som han menar var direkt delaktiga i mordet på president Kennedy.

Han menar att det handlade om samma falang som försökte mörda Kubas president Fidel Castro och att Lee Harvey Oswald, den officiellt erkände mördaren, tidigare har arbetat nära CIA och den kubanska CIA-falangen.

– Vid tidpunkten lyckades man dölja CIA:s inblandning i mordet men 1975 när kommissionen sammanträdde så kom de ändå till slutsatsen att det handlade om en konspiration och att CIA var inblandade, hävdar han.

Vad gäller mordet av hans far Robert menar Robert Jr att han tidigare trodde att mördaren, en ung radikal palestinier, i det fallet ska ha agerat ensam.

– Det var så mycket bevis mot honom, hans dagbok och och allting annat.

När han 1977 började luska i sin faders mord insåg han dock att det var mycket som inte stämde med den officiella historien. Han menar bland annat att träffbilden och obduktionen inte stämmer överens med den officiella berättelsen.

President John F. Kennedy i Dallas minuter före mordet den 22 november 1963 i Dallas.

Hans slutsats är att palestiniern Sirhan Sirhan förvisso sköt mot Robert Kennedy Sr, men att en annan pistolbeväpnad man samtidigt avlossade de dödande skotten från betydligt närmare avstånd och närmast ska ha tryckt pistolen mot hans pappas kropp innan han sköt honom.

Orsaken till mordet på Robert Kennedy Sr ska enligt sonen förmodligen ha varit att han, om han skulle bli vald till president, lovat att öppna upp utredningen om mordet på brodern och den tidigare presidenten John F. Kennedy, något krafterna bakom presidentmordet inte ville se bli verklighet.

Den omfattande censuren är ett stort problem i dagens läge, noterar Kennedy. Även han själv har censurerats från de stora plattformarna och från att föra ut sina tankar där. Tidningar tar inte längre emot hans artiklar, han får inga inbjudningar till samtal i tv-kanaler och hans klipp plockas ner från sociala medier.

– Jag har arbetat med de här frågorna i 15 år. Om fler människor fick höra mig tala och vad jag har att säga så tror jag att flesta av dem skulle hålla med mig i sak, säger han och konstaterar att vaccin borde genomgå noggranna tester precis som alla andra läkemedel.

Fakta: Robert Kennedy Jr

Robert Kennedy Jr är jurist och miljöaktivist, son till den tidigare amerikanske justitieministern Robert F. Kennedy och brorson till president John F. Kennedy.

Robert som föddes 1954 har specialiserat sig på miljöjuridik och är en varm anhängare av förnybar energi och bevarandet av den biologiska mångfalden och etniska rättigheter för urbefolkningar.

På 1980-talet arbetade Robert som distriktsåklagare i Manhattan och gjorde sig ett namn genom att ta sig an flera mål emot oljebolagen. Bland annat försökte han åtala Mobil Oil för att ha förgiftat Hudsonfloden. Han lyckades också få Exxon Mobil att betala två miljoner dollar för att ha förorenat Newton Creek utanför Brooklyn med oljeutsläpp.

Segern mot Exxon innebar att ett flertal amerikanska föreningar med syfte att se till att deras vatten inte förorenades skapades, och Kennedy är idag ordförande i paraplyorganisationen Waterkeeper Alliance som nu har närmare 350 lokala föreningar.

Kennedy har också engagerat sig i medborgarrättsorganisationen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) och var anställd som deras jurist mellan 1986 och 2016.

Politiskt har Kennedy varit kritisk mot amerikanska presidenters miljö- och energipolitik. Inte minst Bushadministrationen fick skarp kritik och anklagades av Kennedy för att ha bedrivit brott mot naturen med sin exploatering och sin fossila energi.

Utrikespolitiskt menar Kennedy att USA använder ”mord som ett utrikespolitiskt hjälpmedel” och har bland annat fördömt avrättningen av Chiles president Salvador Allende. Han har också kritiserat användandet av tortyr och fördömt USA:s deltagande i Syrienkriget och andra konflikter.

Vidare är Kennedy en uttalad kritiker till massvaccinationer och särskilt användandet av kvicksilver i vaccin. Han har pekat på hur kvicksilverbaserade vacciner kan orsaka autism hos barn och efter ett möte med presidenten Donald Trump erbjöds Kennedy positionen som ordförande i Vaccine Safety Task Force, en post som han ännu inte tillträtt.

I februari 2017 höll han tillsammans med skådespelaren Robert De Niro en uppmärksammad presskonferens där man utlyste en belöning på 100 000 dollar till den journalist eller privatperson som kunde frambringa vetenskapliga bevis för att kvicksilverbaserade vaccin är ofarliga för gravida och barn. Några sådana bevis inkom aldrig.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend