Putin i talet till nationen: “Västs eliter har tappat vettet”

Det nya kalla kriget

publicerad 21 februari 2023
- av Markus Andersson
Bild från talet i Moskva.

Konflikten i Ukraina kan i många avseenden jämföras med kriget på Östfronten under andra världskriget och riskerar att utvecklas till en global konflikt. Några kärnvapentester är dock inte aktuella från ryskt håll – så länge man inte inleder kärnvapentester från amerikansk sida.

Det var några av den ryske presidenten Vladimir Putins punkter i sitt tal till nationen under tisdagen där han åter bland annat betonade vikten av att skydda Ryssland från västerlandets kulturella förfall.

Talet som kan sägas motsvara det amerikanska årliga talet “State of the nation” direktsändes i rysk tv. I publiken återfanns bland andra landets premiärminister Michail Misjustin, utrikesministern Sergej Lavrov och försvarsministern Sergej Shojgu. I talet riktade sig Putin till hela det ryska folket i allmänhet och till landets beslutsfattare i synnerhet för att sammanfatta landets politiska, ekonomiska och kulturella situation.

Den ryske presidenten utgick i talet från det pågående kriget i Ukraina, och höll bland annat en tyst minut för de som stupat i kriget. Han gjorde i sitt inledande anförande ett antal olika jämförelser med Ukraina och Tredje riket och drog flera paralleller mellan kriget i Ukraina och kriget på östfronten i andra världskriget.

I publiken återfanns huvudkärnan av det ryska politiska etablissemanget. Foto: Kremlin.ru

 

Den västliga eliten döljer inte sina mål. De vill, för att citera dem direkt, “tillfoga oss ett strategiskt nederlag”. Med andra ord att göra slut på oss en gång för alla. De planerar att omvandla en lokal konflikt till en global konfrontation, säger Putin som menar att Ukrainakriget i grunden är en del av ett större krig som bedrivs mot Ryssland och även tar sig uttryck på kulturell och ekonomisk front.

De ljuger ständigt och förvrider historiska fakta, slutar inte med angreppen mot vår kultur, mot den rysk-ortodoxa kyrkan och andra traditionella-religiösa institutioner i vårt land. Se vad de gör med sina egna folk; de förstör familjen, kulturell och nationell identitet, tillägger han och pekar på att degenerationen i västerländska länder i nuläget gått så långt att man på allvar börjat sexualisera barn i populärkulturen.

Miljontals människor i Väst förstår att de leds in i en verklig andlig katastrof. Deras eliter, det måste man säga rakt ut, har tappat vettet och det verkar inte finnas något botemedel mot detta.

 

Sanktionspolitiken från västligt håll är något han konstaterar gjort saker och ting mer omständigt för Ryssland under en period. Putin menar dock att man i praktiken inte bara klarat sig utan större negativ påverkan, utan att det istället stärkt landets oberoende och ekonomi då man tvingas utveckla den inre marknaden och handelsbanden till andra länder.

Väst för inte bara ett militärt och informationsmässigt krig utan även ett ekonomiskt krig, men detta är inte lyckosamt någonstans och kommer heller inte att vara det. Därtill slår sanktionerna tillbaka på deras egna länder i form av ökade priser, förlorade företag och arbetsplatser, energikris. Till sina medborgare säger de, som vi alla hört, att detta är ryssarnas fel.

Han tillade med stort allvar att Ryssland förberett tester av nya kärnvapen, men betonade att man inte kommer att genomföra dessa så länge inte USA testar nya kärnvapen först.

Det nästan två timmar långa talet lyfte även upp en rad andra i huvudsak inrikespolitiska frågor som ekonomi, utbildning, rättsväsende, infrastruktur och välfärden i Ryssland i stort. Talet kan ses i sin helhet översatt till engelska här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!