Coronarepressionen

Bloomberg: Coronarepressionen kan bli kvar för alltid

publicerad 26 mars 2021

I en krönika hävdar Bloombergs ekonomijournalist Andreas Kluth att den så kallade coronapandemin i olika former kanske kommer att vara kvar för alltid. Därför, menar han, kommer mänskligheten förmodligen heller inte kunna tillåtas återgå till ett normalt liv utan ska istället vänja sig med repressiv nedstängningspolitik och återkommande massvaccinationskampanjer.

Kluth som har en bakgrund Handelsblatt Global och den ultraglobalistiska tidskriften The Economist hävdar att gruppimmunitet kanske aldrig kommer att uppnås och mänskligheten kanske aldrig kan tillåtas återgå till vad som klassas som ett normalt liv. Istället tror han att de begränsningar av medborgarnas fri- och rättigheter som bara skulle gälla några veckor för att ”plana ut kurvan” i verkligheten kan komma att bli permanenta och det nya normaltillståndet för mänskligheten.

Även om Kluth själv är en vaccinförespråkare så menar han att vaccinen på sikt kommer att bli verkningslösa mot påstådda kommande mutationer av viruset och att man därför kan komma att tvingas vänja oss vid den drakoniska repression som införts på global front under det senaste året.
Om det här är den evolutionära banan för SARS-CoV-2, så kommer vi att få se till synes oändliga cykler av utbrott och remissioner, sociala begränsningar och lättnader, nedstängningar och återöppningar. Åtminstone i rika länder kommer vi antagligen att vaccineras ett par gånger om året mot den senaste varianten i omlopp, men aldrig snabbt eller heltäckande nog för att uppnå flockimmunitet”, tror han.

Utspelet går i linje med starka politiska och ekonomiska intressen och Bloomberg-journalisten är långt ifrån den förste som gör utsagor om att nedstängningarna och den totalitära coronapolitiken kommer att bita sig fast. Exempelvis World Economic Forums förgrundsgestalt – den inflytelserika ultraglobalisten Klaus Schwab – har i sin bok Covid-19: The Great Reset och i flera andra sammanhang konsekvent fört fram linjen att världen ”aldrig” ska återgå till det normala.

Sedan tidigare har även militära officerare i USA påpekat att såväl maskbärandet som den sociala distanseringen kan komma att bli permanenta och CNN:s internationella säkerhetsredaktör Nick Paton Walsh har deklarerat att maskbärande ska bli ”en del av livet” som allmänheten får lära sig att acceptera.

Även i Storbritannien har myndighetspersonal gått ut med att den pågående repressionen kan komma att vara kvar i flera år framöver.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!