Berlin: Tiotusentals i nya demonstrationer mot coronarepressionen

publicerad 31 augusti 2020
- av Markus Andersson
Flygfoton visar att det snarare rörde sig om hundratusentals än tiotusentals som demonstrerade mot coronarepressionerna under lördagens demonstration i Berlin.

Åtminstone 40 000 tyskar samlades under lördagen i Berlin (troligen hundratusentals enligt flygfoton) för att åter igen visa på sitt missnöje mot landets mycket hårda coronarestriktioner. Demonstrationen uppskattades dock inte av tyska myndigheter som kallade in tusentals poliser för att upplösa protesterna. Närvarade gjorde bland annat människorättsaktivisten och juristprofilen Robert F. Kennedy Jr. som är en av dem som riktat hård kritik mot den repressiva politik som förs världen över.

I början av augusti rapporterade Nya Dagbladet om massiva demonstrationer i Tyskland, där missnöjet med de medborgerliga inskränkningarna av allt att döma nu fortsätter att växa.

Redan när det blev klart att stora protester mot myndigheternas agerande under coronakrisen åter skulle äga rum försökte tyska makthavare stoppa den nya manifestationen med juridiska medel – ett beslut som dock upphävdes i domstol.

Istället kunde åtminstone 40 000 tyskar samlas i Berlin (troligen långt fler enligt flygfoton) för att protestera mot vad som generellt anses vara en orimlig politik. Många av de samlade på plats gick runt med plakat och skanderade budskap om att regeringen har överdrivit faran med covid-19 för att kunna kontrollera befolkningen och öka repressionen, och att detta är något som det tyska folket aldrig kan acceptera.

Massvaccinationskritikern  och människorättsaktivisten Robert F. Kennedy Jr var också på plats som en av de inbjudna talarna och förklarade för den mångtusenhövdade publiken att media och politiker ljuger och inte går att lita på.

– Där hemma skrev tidningarna att jag skulle komma hit idag och hålla tal för 5000 nazister. Jag ser den här folksamlingen och jag ser motsatsen till nazism. Jag ser människor som älskar demokrati, som vill ha ett öppet styre. Jag ser på folkmassan och ser alla Europas flaggor, jag ser människor av alla färger och nationaliteter, alla religioner – alla oroade för den mänskliga värdigheten, deras barns hälsa och deras politiska frihet, dundrade Kennedy och förklarade vidare att det enklaste sättet att förslava människor är att spela på deras rädsla.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-u3H3PvebBU&feature=emb_logo

 

Budskapet som demonstranterna förde fram var ingenting som uppskattades av den tyska regimen och snart nog började de över 3000 poliserna att upplösa demonstrationen efter order uppifrån. Den officiella anledningen som gavs var att säkerhetsreglerna inte följdes, att alla deltagare inte bar munskydd eller stod för nära varandra. Det finns dock ingen grund för i Tyskland för demonstrationsdeltagare att bära munskydd.

– Vi kommer inte att stå och se på hur tiotusentals samlas och skapar smittrisk, hävdade Berlins polischef Barbara Slowik.

Därför gick polisen hårt in och började skingra de församlade. Vissa valde dock att trotsa regimens order och timmar efter att demonstrationen upplösts fanns fortfarande människor kvar på platsen som vägrade ge sig av.

Kritiker menar att det tyska ledarskapet agerar som i en diktatur och använder coronapandemin dels som ursäkt för att införa oproportionerliga restriktioner och begränsningar av allmänhetens friheter, men också att det används som alibi för att öka repressionen mot regimkritiker och dissidenter under falsk förespegling att dessa hotar att öka smittan i landet.

Ett färskt sådant exempel är att Merkel alldeles nyligen tillsammans med ledarna för de 16 tyska delstaterna kommit fram till att göra det brottsligt att vägra bära munskydd på offentliga platser och att straffa dem som bryter mot reglerna med böter på minst 500 kronor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!