Amerikanska militärbaser i Sverige kan snart bli verklighet

Det nya kalla kriget

publicerad 10 januari 2023
- av Markus Andersson
Foto: Adam Schultz/Defense Imagery/CC BY-NC-SA 2.0

Sverige och USA förhandlar just nu om ett ”fördjupat försvarssamarbete” som bland annat innebär att amerikanska styrkor ska kunna stationeras i Sverige. Försvarsminister Pål Jonson (M) vill dock inte att man ska prata om amerikanska militärbaser på svensk mark.

– Jag vet inte om jag skulle kalla det för en amerikansk bas. Det är mer basering eller förhandsgruppering av materiel som det skulle kunna handla om, säger Jonson.

– Det finns inga amerikanska baser i Estland, Lettland och Litauen. Det är roterande förband som kommer in och ut. Däremot har de naturligtvis en infrastruktur att luta sig emot, men den är estnisk, lettisk och litauisk, fortsätter han.

Officiellt påstås syftet med det fördjupade samarbetet vara att stärka Sveriges säkerhet och möjliggöra snabbare och mer effektivt stöd av USA vid allvarliga kriser eller krigssituationer.

– Det handlar om amerikanska soldaters juridiska status i Sverige, om förhandslagring av försvarsmateriel och investeringar i infrastruktur som är viktiga för att Sverige som värdland ska kunna ge stöd, hävdar Pålsson under konferensen Folk och försvar.

Det ska bland annat bli lättare för amerikansk militär att verka i Sverige och man hoppas kunna skapa särskilda ”baseringsområden” för amerikanska trupper i Sverige – något som också förväntas innebära att Sverige måste bygga infrastruktur för att ha kapacitet att lagra militär utrustning och hysa soldater från USA.

Sedan tidigare har Försvarsmakten rekommenderat regeringen att Sverige blir ett ”basområde för försvarsalliansen Natos mark-, luft- och sjöstridskrafter”, skriver SVT.

– Det leder till en fördjupad och stabiliserad relation med USA. Vi har en bra relation redan nu, men det här stärker banden ytterligare, säger Sveriges förre försvarsminister Peter Hultqvist.

USA är Sveriges viktigaste säkerhets- och försvarspolitiska partner, både bilateralt och inom Nato. I maj 2016 undertecknade Sverige och USA en gemensam avsiktsförklaring om fördjupat bilateralt försvarssamarbete. 2018 ingick Sverige en trilateral avsiktsförklaring tillsammans med Finland och USA. Genom att skapa förutsättningar för en amerikansk närvaro i Sverige, bland annat i form av övningar, stärks vår säkerhet”, förkunnar Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

När avtalet tagits fram ska det behandlas och godkännas av riksdagen och träder i kraft ”när Sverige genomfört de författningsändringar som krävs”.

När avtalet har ingåtts möjliggör det för våra länder att ytterligare fördjupa vårt bilaterala säkerhets- och försvarssamarbete, stärka samarbetet som allierade i Nato liksom bidra till stärkt transatlantisk säkerhet och stabilitet”, skriver man vidare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!