upstream

Grönt ljus för Wikimedia att dra NSA inför rätta

IT/ÖvervakningWikimedia Foundation har fått ett godkännande till att inleda en rättsprocess mot den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA. Wikimedia menar att NSA:s omfattande datainsamling är grundlagsvidrig.