sanering

Saneringsmetoder otillräckliga

MiljöMånga av de metoder för sanering av jord som används i dag är otillräckliga och misslyckas ofta, visar forskaren Ola Westman i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.