palla

Fallfrukt som blir gastronomi

Miljö”Palla” tycker att alla äpplen borde komma till användning och går därför på jakt för att palla dem, på inbjudan av givmilda tomtägare.