ostron

Massdöd av ostron ska utredas

MiljöDet japanska jätteostronet är en främmande invasiv art som upptäcktes i svenska vatten 2007. I dag anses arten etablerad i Sverige, främst i Bohuslän men även i norra Halland. I mitten av september rapporterades dock massdöd av ostron på flera platser.