KambodjaKina knyter militära band med Kambodja

Utrikes”Banden har utvecklats under det senaste decenniet” Kambodja och Kina stärker sitt militära samarbete. Länderna menar att det finns en långvarig vänskap mellan varandra.