Josef Stalin

Foto: Fortepan adományozó/CC BY-SA 3.0

Samhällsberättelsens makt

KrönikorOrdet historia är verkligen passande för att beskriva vårt förflutna. Synen på vår historia avgör nämligen hur vi fortsätter berättelsen – historien – om oss själva in i framtiden.