Jessica Sjölin

“Vi gillar olika”

DebattKampanjen "Vi gillar olika" är full av motsägelser. Gillar och tolererar verkligen upphovsmännen alla olikheter?