Global Slavery Index

30 miljoner slavar i världen

UtrikesMellan 1 200 och 1 300 slavar i Sverige. Enligt den nya rapporten Global Slavery Index lever 29,8 miljoner människor i slaveri