flyktingbarnKommuner tvingas ta emot flyktingbarn

InrikesKommunalråd kritiska. De omkring 50 kommuner i landet som saknar avtal med Migrationsverket kommer att tvingas ta emot flyktingbarn från och med årsskiftet.