Artiklar på engelska och ökad Norden-bevakning på Nya Dagbladet

publicerad 21 september 2023
- av Redaktionen

Nya Dagbladet ökar sin bevakning av händelser i de nordiska länderna och har därtill öppnat en särskild kategori för engelskspråkiga artiklar.

Det är något som vi haft i planeringen under en tid och som även varit efterfrågat från våra läsare, säger chefredaktör Markus Andersson.

Under den gångna veckan har det införts två nya kategorier på NyD – Norden och International.

Utöver att tidningen har en allt större andel läsare från de nordiska grannländerna är en ökad bevakning av utvecklingen i Norge, Danmark, Finland och Island både intressant och allt mer relevant för oss i Sverige, säger Andersson.

Därtill har det införts en särskild avdelning på tidningen för engelskspråkiga nyheter.

Tidningen har en större internationell publik än många kanske känner till. Vi kommer därför att tillgängliggöra större publiceringar och unika grävartiklar med särskild relevans på engelska, förklarar Andersson.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!