Bakslag för Länsförsäkringar Bank i pågående stämningsprocessen

Hotet från bankerna

publicerad 6 november 2023
- av Jan Sundstedt
Länsförsäkringar Bank företräds av Kriström Advokatbyrå.

I den pågående stämningsprocessen mot Länsförsäkringar har banken åkt på ett bakslag i den första delen av processen hos tingsrätten. Detta då man gjort stora ansträngningar i att helt försöka undvika själva sakfrågan genom att vägra svara på Nya Dagbladets stämningsansökan och istället hävdat att den aktuella tingsrätt processen pågår i är ”fel forum”.  Dessutom har man krävt hela 123 000 kronor i ersättning för advokatkostnader, något alltså tingsrätten nu avslagit.

I den första av en serie planerade stämningar kopplade till Nya Dagbladet, riktade mot Länsförsäkringar Bank, lämnade Stiftelsen Nya Dagbladet tidigare i år in en stämningsansökan mot banken. Detta sedan stiftelsen vägrats tillgång till sitt existerande konto hos banken och de medel i form av 100 000 kronor som i praktiken frysts, vilket förhindrat stiftelsen att kunna vara verksam.

I en utdragen process har banken för att slippa svara på stämningsansökan, och varför man enligt stiftelsens advokat brutit mot gällande lagstiftning samt nekat denna tillgång till att disponera sitt konto, lagt ned mycket stor möda på att hävda att stiftelsen stämt banken i fel tingsrätt.

Efter att stämningsansökan först lämnades in till Stockholms tingsrätt kontaktades stiftelsens advokat av tingsrättens notarie som menade att Länsförsäkringar bank tillhör Södertörns tingsrätt ”upptagningsområde” baserat på dess postnummer och menade att stämningsansökan skulle lämnas dit.

När stiftelsen sedan inkommit med sin ansökan till Södertörns tingsrätt drar banken igång en utdragen process där man vägrar svara på de sakfrågor stämningsansökan avser. Istället har advokatbyrån Kriström Advokatbyrå, som företräder Länsförsäkringar Bank, använt över 32 timmars arbetstid till att försöka argumentera att Stiftelsen Nya Dagbladets stämningsansökan skall avvisas med hänvisning till en postnummerindelning där banken inte anser sig ingå.

Bankens svar ogillas

Tingsrätten har nu slutligen svarat med att man ogillar bankens svar och menar att stämningsansökan är tillämplig i Södertörns tingsrätt och att banken själv får stå för de mödosamma arbetstimmarna kring att argumentera kring postnummer och advokatarvodet på 123 000 kronor.

Banken kan inkomma med klagomål mot beslutet inom en vecka, men tvingas sedan ta ställning till sakfrågan och gå vidare i processen.

– Att den här löjliga frågan om bankens postnummer överhuvudtaget kan bli en fråga som ger ett rättsligt spelrum för banken är minst sagt anmärkningsvärt och de utdragna turer som det lett till. Tingsrättens svar var dock väntat och vi kommer att fortsätta driva fallet tills att banken är fälld och tvingas erkänna att man brutit mot lagen och förhindrat en oberoende svensk mediestiftelse att bedriva sin verksamhet, säger Markus Andersson, ansvarig utgivare för Nya Dagbladet och ordförande i stiftelsen med samma namn.

Läsare kommer att hållas uppdaterade om stämningsprocesserna mot Länsförsäkringar Bank.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!