Svenska bolaget Betsson AB riskerar böter i Finland

publicerad 24 maj 2023

Polisstyrelsen i Finland har infört ett strängt förbud mot olaglig marknadsföring av penningspel från BML Group Ltd, med hot om att utdöma böter på upp till 2,4 miljoner euro om företaget inte efterlever. Detta förbud, som kommer att träda i kraft den 3 juni 2023, har som syfte att skydda konsumenter i Fastlandsfinland från att bli måltavla för sådan marknadsföring, som är förbjuden enligt den finska lotterilagen. BML Group Ltd, ett dotterbolag till Betsson AB, erbjuder spel och olika typer av online casinon.

Oliver Svensson, en framstående branschexpert inom onlinespel och casino, kommenterar ärendet:

Vi har pratat med Oliver Svensson som är en framstående branschexpert inom ämnet online casino och jobbar för hemsidan Spelsson.

“Polisstyrelsens beslut att införa ett förbud mot BML Group Ltd:s marknadsföringsmetoder i Fastlandsfinland visar att tillsynsmyndigheter är allt mer beslutsamma om att säkerställa att online casinon följer de strikta reglerna inom spelbranschen. Detta är ett viktigt steg framåt för att skydda konsumenter från olämplig och potentiellt skadlig marknadsföring. Min expertis är till huvudsak i Sverige men jag har även en stor insyn i vårt grannland Finland.

Förbudet och det betydande bötesbeloppet understryker också den allvarliga konsekvenser för företag som väljer att ignorera lagstiftningen. Trots detta, är det viktigt att komma ihåg att majoriteten av spelbolagen är mycket medvetna om sina skyldigheter och arbetar hårt för att uppfylla dem.

BML Group Ltd:s situation är en påminnelse för hela branschen om att transparent och etisk verksamhet inte bara är viktig ur ett juridiskt perspektiv, utan också för att upprätthålla förtroendet hos konsumenter och allmänheten.

Förhoppningsvis kommer detta beslut att verka avskräckande och bidra till att ytterligare förbättra efterlevnaden av regler och lagar inom spelindustrin.”

​BML Group har under en längre tid drivit en intensiv marknadsföringskampanj på flera kanaler riktad mot Fastlandsfinland. Trots flera uppmaningar från Polisstyrelsen och möjligheter att justera sin affärspraxis, har företaget valt att fortsätta med sin olagliga marknadsföring. Vissa justeringar i marknadsföringsstrategin har gjorts under processens gång, men detta har inte räckt för att uppfylla lagkraven.

Polisstyrelsen har erkänt att företaget har ekonomiska intressen för att fortsätta sin verksamhet. Men det har också fastslagit att BML Group har drivit denna olagliga marknadsföring över en längre tid, trots tidigare ingripande från myndighetens sida. Bolagets tidigare försök till att minska marknadsföringen har tagits i beaktning som en mildrande faktor vid fastställandet av det föreslagna bötesbeloppet.

Förbudet som införts av Polisstyrelsen innefattar allt material som direkt eller indirekt främjar försäljningen av penningspel på BML Group Ltd:s webbplatser. Det inkluderar marknadsföringskampanjer som är tilltalande för konsumenterna, användning av finska offentliga personligheter för att marknadsföra spel, podcasting, videopodcasting och artiklar som direkt eller indirekt syftar till att främja försäljningen av spel i Fastlandsfinland.

Förbudet omfattar också marknadsföring på andra webbplatser än de som BML Group äger och hanterar, såvida inte marknadsföraren mottar ekonomisk fördel från BML Group eller någon annan på företagets vägnar.

För att fullgöra förbudet, förväntas BML Group att avstå från att publicera nytt säljfrämjande material riktat mot Fastlandsfinland på sina spelsidor, samt att ta bort tidigare publicerat material från dem. Dessutom förväntas företaget att upphöra med all marknadsföring via andra webbplatser.

När förbudet träder i kraft kommer BML Group Ltd att placeras på Polisstyrelsens spärrlista för betalningsrörelse. Om företaget väljer att ignorera förbudet och fortsätter sin marknadsföringsstrategi, kommer Polisstyrelsen att utkräva det angivna bötesbeloppet.

Det ska noteras att BML Group har rätt att överklaga beslutet fram till den dag förbudet träder i kraft.

 

Källor:

https://poliisi.fi/-/poliisihallitus-kielsi-rahapeliyhtion-lainvastaisen-markkinoinnin-2-4-miljoonan-euron-sakon-uhalla?languageId=fi_FI