Riksdagen godkände fracking

Endast 41 riksdagsledamöter, från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, röstade förra veckan för ett förbud mot utvinning av skiffergas, vilket togs upp i två motioner från Miljöpartiet. Röstade emot ett förbud och för utskottets förslag gjorde Socialdemokraterna, Alliansen samt Sverigedemokraterna.

publicerad 4 april 2013

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Riksdagen röstande ned förslaget att använda hydraulisk spräckning som metod vid utvinning av bl.a. gas
Riksdagen röstande ned förslaget att förbjuda hydraulisk spräckning som metod vid utvinning av bl.a. gas

Riksdagen biföll alltså näringsutskottets betänkande i mineralfrå­gor och ansåg det inte aktuellt med en förändring av den så kallade mineralersättningen med motivationen att utredningsförslag om minerallagen för närvarande bereds.

Motioner om förbud mot uranbrytning och -prospektering, förbud mot utvinning av skiffergas (med metoden fracking som innefattar hydraulisk sprickbildning), motioner om gruvnäringens expansion i Malmfälten, ett nationellt samverkansprogram samt en gemensam nordisk mineralstrategi avstyrktes av riksdagen genom beslutet den 21 mars.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Hydraulisk spräckning, även hydraulisk uppspräckning, på engelska Hydraulic fracturing eller populärt fracking, är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas. Processen går ut på att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier. Detta i syfte att skapa sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigöra naturgas, som leds upp till ytan och leds bort för konsumtion.

Metoden har blivit kritiserad internationellt på grund av rädsla för miljöpåverkan samt hälsorisker orsakade av kemikalierna.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!