Mänsklig aktivitet stör undervattensliv

publicerad 20 april 2016

Ljud från mänsklig aktivitet kan ha större inverkan på livet på havsbotten än man tidigare trott, enligt en studie från University of Southampton. I studien visas att vissa ryggradslösa djur som lever i bottensediment ändrar sitt beteende när de utsätts för ljud som liknar de från trafik och byggarbete till sjöss.

Organismerna är mycket viktiga för havsbottnens ekosystem eftersom deras rörelser genom sedimentet påverkar såväl återvinningen av näring som lagringen av kol, skriver forskarna. Men när de störs av människans ljud minskar organismerna sina rörelser, vilket kan leda till att det bildas syrefattigt eller närmast syrefritt, kompakt sediment, vilket kan inverka på aktiviteten och den biologiska mångfalden på havsbotten. Det kan även störa fisket, varnar forskarna.

– Tidigare arbete har nästan helt fokuserat på direkta fysiologiska och beteenderelaterade effekter på marina däggdjur och fiskar, och har inte gått in på ljudets indirekta påverkan på ekosystemets funktioner. Vår studie visar att konsekvenserna av människans ljudfält på kusternas ekosystem antagligen är betydligt större än vi tidigare förstått, säger Martin Solan, professor i marinekologi och studiens huvudförfattare.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!