Miljö

Mänsklig aktivitet stör undervattensliv

Ljud från mänsklig aktivitet kan ha större inverkan på livet på havsbotten än man tidigare trott, enligt en studie från University of Southampton. I studien visas att vissa ryggradslösa djur som lever i bottensediment ändrar sitt beteende när de utsätts för ljud som liknar de från trafik och byggarbete till sjöss.

Organismerna är mycket viktiga för havsbottnens ekosystem eftersom deras rörelser genom sedimentet påverkar såväl återvinningen av näring som lagringen av kol, skriver forskarna. Men när de störs av människans ljud minskar organismerna sina rörelser, vilket kan leda till att det bildas syrefattigt eller närmast syrefritt, kompakt sediment, vilket kan inverka på aktiviteten och den biologiska mångfalden på havsbotten. Det kan även störa fisket, varnar forskarna.

– Tidigare arbete har nästan helt fokuserat på direkta fysiologiska och beteenderelaterade effekter på marina däggdjur och fiskar, och har inte gått in på ljudets indirekta påverkan på ekosystemets funktioner. Vår studie visar att konsekvenserna av människans ljudfält på kusternas ekosystem antagligen är betydligt större än vi tidigare förstått, säger Martin Solan, professor i marinekologi och studiens huvudförfattare.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Liknande artiklar

Snabbt växande alger förbryllar Coccolithophorer, mikroskopiska växtplankton i Nordatlanten har börjat öka i antal långt snabbare än forskare har förvän...
Plankton ger en kallare planet De långtflygande havsfåglar som jagar runt Antarktiska oceanen kan knytas till både hur bra havets ekosystem mår, och hu...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!  • Ämnen:
  • plankton
  • sediment