Kampanj för att rädda älgstammen

publicerad 22 september 2019
- av Sofie Persson

Älgstammen är under hård press. Skogsbruket och myndigheter vill att älgen ska minska drastiskt i antal, eftersom de tycker att älgarna påverkar skogen. Nu har Svenska Jägareförbundet startat en kampanj för att rädda älgen.

Skogsbolag och myndigheter verkar se älgen som ett skadedjur som snabbt måste minska kraftigt i antal. Det är en orimlig syn på älgen, tycker vi. Älgen är en resurs, en nationalsymbol och stommen i den svenska jakten. Älgen ska förvaltas lokalt, inte genom beslut i Stockholm. Skriver Svenska Jägarförbundet.

Problemet är att trädslagen minskar. Älgen blandar sin kost med rönn, asp, sälg, ek och tall på vintern. Men p.g.a. det allt mer effektivare skogsbruket växer inte alla trädslag fram tillräckligt. Det planteras mycket gran, vilket trycker undan andra trädslag. Det gör att älgen måste äta mer tall och det skapar en konflikt mellan älgen och skogsbruket.

Skogsstyrelsen tycker att älgstammen borde halveras. Naturvårdsverket vill styra älgjakten med nationella mål från Stockholm. Svenska Jägarförbundet vill att besluten om älgen och jakten ska tas lokalt och regionalt.

– Det är helt fel att sätta nationella mål för älgstammen. Man kan inte applicera samma beräkningsmodell i Halland som du använder i Norrbotten, eftersom förutsättningarna ser så olika ut. Och även om det hade fungerat finns det andra komplicerande faktorer som måste beaktas, exempelvis rovdjur. I stora delar av rovdjursområdet går det inte att minska älgstammen om det ska finnas något utrymme för älgjakt, säger riksjaktvårdskonsulten Daniel Ligné.

Älgen är inte utrotningshotad, men den är under hot. Därför har Svenska Jägarförbundet nu startat en kampanj för att rädda älgen. Syftet är att beskriva hoten och lyfta fram hur de vill lösa problemen.

Svenska Jägareförbundets mål är:

  • Jägare ska vara delaktiga i besluten om älgjakten.
  • Besluten i älgförvaltningen ska fattas lokalt av jägare och markägare som vi alltid gjort.
  • Viltförvaltningsdelegationen ska få en tydligare roll, mandat och ansvar.
  • Vi är emot att nationella myndigheter ska bestämma över din älgjakt.
  • Skogen ska föryngras med rätt trädslag och att man också gynnar andra för viltet begärliga växter.
  • Skog, jordbruk, naturvård och jakt ska förvaltas ihop, så att vi tillsammans har en möjlighet att bruka naturen långsiktigt och hållbart.

Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


166 870 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.