Granskning avslöjar miserabla förhållanden för Arla-kor

publicerad 16 februari 2020

Arla har i många år visat sina konsumenter en idyllisk bild av glada och välmående kor i sin Bregott-reklam. I en granskning från en mjölkgård i Hälsingland har människor som arbetat på en Arlagård dock vittnat om miserabla förhållanden både för djur och för anställda.

Filmen som Uppdrag granskning visar spelades in under början av december 2019 och avslöjar en omfattande vanvård av kor på en mjölkgård i Hälsingland som levererar mjölk till Arla.…


Djurhållningen i mjölkindustrin gör att många djur far illa även när producenten rent juridiskt lever upp till dagens djurskyddslagstiftning. Några exempel är att kalven ofta tas direkt från kon efter födseln. Detta stressar både kon och kalven, att inte vara tillsammans strider mot deras naturliga beteende. Många kor hålls därtill fortfarande uppbundna. När de är uppbundna kan de inte vända på sig eller klia sig, de kan bara stå och ligga. De får heller ingen motion och minskade sociala kontakter. Vidare omfattas inte kalvar och tjurar av betesrätten som garanterar utevistelse och är viktigt för nötdjurens naturliga beteende och hälsa.

Avel inom mjölkindustrin har ett stort fokus på hög mjölkproduktion. En ko producerar vanligtvis 5-10 liter mjölk om dagen till sin kalv. Avel har lett till att en mjölkko kan producera över 50 liter om dagen, vilket kan vara påfrestande för kon och leda till sjukdomar som till exempel juverinflammation.

 


Liknande artiklar: