Gårdsmiljö gynnar hotade fåglar

publicerad 26 oktober 2016
Tofslärka

De senaste decennierna har jordbruksfåglarna minskat drastiskt i Europa, i takt med att jordbruket har blivit allt mer intensivt. Tofslärkan har till exempel minskat med 95 procent mellan 1980 och 2005, och bestånden av gråsparv och stare har mer än halverats i Sverige.

Det är dock något som kan motverkas, enligt forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som med polska kollegor jämfört artrikedomen mellan äldre bebyggelse och byggen efter 1989. Runt äldre bebyggelse finns både fler fåglar och fler arter än vid nya.

Få miljöer uppvisar så starka positiva effekter på fågelfaunan som äldre bebyggelse i byar, säger Tomas Pärt vid institutionen för ekologi på SLU.

Forskarna undersökte 78 bostäder och gårdar i 30 byar och hittade 12 000 individer av 135 fågelarter; många av dem hotade i Europa. De menar nu att det är viktigt att bevara och upprusta äldre byggnader så att de uppnår modern standard utan att beröva fåglarna sådana miljöer.

Bebyggelsens betydelse för odlingslandskapets mångfald bör erkännas och inkluderas i framtida miljöstöd. Även i Sverige gynnar aktiva bondgårdar, särskilt de med djurhållning, flera av de fågelarter som minskar mest.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!