Forskare: Träd räddar liv

publicerad 19 november 2014

Träd hindrar över 850 dödsfall och stoppar 670 000 fall av andningssvårigheter i Amerika varje år genom sin förmåga att filtrera ut föroreningar, enligt forskning från US Forest Service.

Om träden bara minskar mängden föroreningar i luften med mindre än en procent, ger det en stor skillnad för människors hälsa, enligt forskarna. Något som sparar sju miljarder dollar om året i sjukvårdskostnader.

När nära 80 procent av amerikanerna lever i städer understryker forskningen hur viktigt det är med urban grönska, säger Michael T. Rains, direktör för Forest Services nordliga forskningsstation.

Det spelar roll var träden befinner sig – ju närmare människorna de växer desto större blir effekten. Men även mängden är viktig; fler träd ger större effekt på luftens kvalitet.

I studien undersöktes fyra former av föroreningar: kvävedioxid, ozon, svaveldioxid, och partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diame­ter.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.