Ledare

Feministattacken i Toronto visar på en eskalerande intolerans

Tonläget mot människor som kan uppfattas vara oliktänkande förvärras i hela Västvärlden. Vad som anses socialt accepterat förflyttas kontinuerligt och samhällsnormer grundade i extrema vänsterideologier och 68-rörelsen genomsyrar i allt högre grad vårt offentliga samhälle.

I slutet av september samlades deltagare i Toronto för att delta i protestevenemanget Life Chain. Under protestaktionen dök det upp en grupp av vänsterextremister och feminister som provocerade deltagarna och vandaliserade plakat med budskap mot abort. En kvinnlig deltagare som gick fram för att ifrågasätta agerandet och inledde en konversation med en av de manliga feministerna, blev plötsligt hoppsparkad av mannen när hon lugnt redogör för sin ståndpunkt i abortfrågan. Händelsen som NyD rapporterade om fångades på film.

Attacken är ingen isolerad företeelse. I de nya minoritetsgrupperna odlas en känsla av utsatthet och maktlöshet.

Resultatet är ett växande hat och intolerans mot det traditionella samhället där individer ifrån minoritetsgrupperna allt oftare tar sig rätten att utöva våld mot andra oliktänkande. I praktiken är dessa minoriteter inte heller maktlösa, utan uppbackade av mäktiga politiska instanser som EU, resursstarka antidiskrimineringsgrupper och mainstreammedier.

Det positiva är att dessa sociala rättvisegruppers rätta ansikte börjar nå den breda allmänheten och att stödet till dem till slut kommer att bli ohållbart att försvara.

 

Nya Dagbladet

Liknande artiklar

Undersökning: Var femte student stödjer våldsanvän... En enkät utförd av Brookings Institution i Washington, visar att 19%, eller var femte högskolestudent, stödjer våldsanvä...
Svenska myndigheten om övergrepp mot svenskar: &#... Radioinslaget kan också laddas ned här. Forum för levande historia arbetar på regeringens uppdrag med utbildnings...
Skolnämndsordförande hetsade mot oliktänkande 10-å... Intoleransen mot oliktänkande ökar. I veckan reste ordföranden för skolnämnden i Faluns kommun runt till kommunens sk...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!