Whatsapp begränsar möjligheter att vidarebefordra meddelanden

publicerad 9 april 2020
- av Markus Andersson
Whatsapp vill inte att alternativa teorier om coronaviruset ska diskuteras på deras plattform.

Whatsapp vill öka kontrollen av användarnas informationsspridning och begränsar nu möjligheterna att vidarebefordra meddelanden. Detta för att försöka stoppa vad man benämner som ”missvisande information” om coronapandemin.

Företaget går nu in och analyserar de två miljarder användarnas aktivitet och innehåll. Meddelanden som har vidarebefordrats mer än 5 gånger kan fortsättningsvis bara skickas vidare till en person åt gången, rapporterar Next Web.

Facebookägda Whatsapp är krypterat och det ska inte vara möjligt för företagets anställda att läsa meddelanden, men genom att titta på metadata går det ändå att se hur ofta ett meddelande har skickats vidare.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om Facebooks aktiva samarbete med WHO och regeringar i ett 20-tal länder för att försöka få bort alternativa teorier om covid-19 och garantera att den officiella linjen förblir den dominerande. Bland annat har man försökt stoppa diskussion kring malarialäkemedlet hydroxiklorokin och effekter på coronavirus, samt om huruvida utbyggnaden av 5G-nätet har ett samband med coronakrisen.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!