Stort stöd bland EU-regeringar för nya storebrorslagen

Övervakningssamhället

publicerad 31 maj 2023
- av Sofie Persson
Ylva Johansson (S) driver förslaget för kraftigt utökad kontroll av EU-medborgarnas kommunikation.

Av läckta dokument framkommer att det finns ett stort stöd för lagförslaget ”Chat Control 2.0” bland EU-regeringar, där endast fem av 20 ställer sig tveksamma. Spanien vill gå så långt som att använda lagen för att helt förbjuda end-to-end-kryptering inom EU.

EU:s nya lagförslag, som tagits fram av Sveriges socialdemokratiska kommissionär Ylva Johansson, har fått massiv kritik i flera länder. I Sverige hölls nyligen en demonstration mot lagförslaget där Bahnhofs vd Jon Karlung menade att lagen kan frammana den ”mest omfattande övervakningsapparaten i mänsklighetens historia”.

I nyligen läckta dokument från EU-kommissionen som sajten Wired tagit del av, framgår hur 20 olika EU-regeringarr ställer sig till frågan om att implementera lagen. Det framkommer där att 15 av dessa ställer sig positiva till någon form av skanning av krypterade meddelanden.

En starkt kritiserad del av lagen är att det kan komma att påverka så kallad end-to-end-kryptering, det vill säga kommunikationsappar som exempelvis Signal som krypterar kommunikationen. I de läckta dokumenten framkommer det att Spanien vill använda Johanssons nya lagförslag till att stoppa all end-to-end-kryptering i sin helhet.

Ur vår synvinkel vore det önskvärt att genom lagstiftning förebygga att EU-baserade tjänsteleverantörer implementerar end-to-end-kryptering”, skriver Spaniens representanter i dokumentet.

Landets representanter uttrycker medvetenhet om att det man förespråkar är ”högst kontroversiellt”, men att man måste ha medel för att fortsätta ”fullgöra sina skyldigheter nu när många brottslingar flyttat till den virtuella världen”.

Det är chockerande för mig att se Spanien säga rakt ut att det bör finnas lagstiftning som förbjuder EU-baserade tjänsteleverantörer att införa end-to-end-kryptering, säger Riana Pfefferkorn, forskare vid Stanford University’s Internet Observatory i Kalifornien som granskat dokumentet på Wireds begäran.

Endast fem länder ställer sig tveksamma till förslaget, där bland annat Finland och Tyskland återfinns.

Wired kontaktade även alla dessa 20 länder där ingen förnekade dess äkthet. Estland bekräftade därtill att dess ståndpunkt som framkommer sammanställts av experter som arbetar inom relaterade områden och vid olika ministerier.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!