Så använder du Tor för att vara anonym på nätet

Anonymiteten och integriteten för internetanvändare krymper allt mer i takt med att myndigheter och regeringar vill hålla ett vakande öga över medborgarna. Men nätverket Tor har sedan länge försökt skydda anonymiteten på Internet. Läs NyD:s guide till hur du kan skydda din anonymitet på Internet.

publicerad 14 juni 2013

”Tor är fri programvara och ett öppet nätverk som hjälper dig att försvara dig mot en form av nätverksövervakning som hotar personlig frihet och integritet, hemliga affärstransaktioner och relationer samt nationell säkerhet som kallas trafikanalys”, står det skrivet på anonymitetsprogrammets hemsida.

tor

Nätverket utvecklades 2002 av The Tor Project och hette till en början The Onion Router, men…

Fakta:

Tor är en implementering av onion routing i fri mjukvara — ett slags anonymitetstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över Internet.

Projektet sponsrades till en början av US Naval Research Laboratory, men blev ett Electronic Frontier Foundation-projekt under 2004. EFF stöttade Tor finansiellt till november 2005, och står än idag för webhosting för projektet.

Källa: Wikipedia

 


Liknande artiklar: