Kina driver på för totalitär revolution av internet

Övervakningssamhället

publicerad 3 maj 2021
- av Markus Andersson
Fejkkonton påverkan bots

Kritiker varnar i hårda ordalag för att Kina och Huawei nu vill skapa en ny modell för internet med hjälp av vad man kallar för ”New IP” – där människor måste registrera sig för att få tillgång till nätet och godtyckligt när som helst kan stängas av från internet för att man exempelvis uttrycker åsikter eller agerar på ett sätt som den kinesiska kommunistregimen ogillar.

Nyligen lanserade Kina sin fjortonde femårsplan för ekonomisk utveckling och gick i samband med detta också igenom vilka de nästkommande målsättningarna inom teknologi ska vara. Kina och den kinesiska telekomgiganten Huawei förbereder sig bland annat för att se till att deras vision av internet blir verklighet runt om i hela världen.

Det handlar bland annat om planerna för nästa generations internet – 6G – och enligt Justsecurity.org har man som målsättning att helt bygga om hur internet fungerar med hjälp av vad man kallar för ”New IP”. Det handlar bland annat om att varje individ som vill använda internet måste registrera sig och lämna sina personuppgifter för att göra så – men också att myndigheter godtyckligt när som helst kan stänga av en användares tillgång till internet.

I korthet så vill Huawei integrera Kinas sociala kreditsystem, deras övervakning och deras censur med internets arkitektur”, skriver sajten.

Man menar att den kinesiska planen för ett nytt internet riskerar att bli en dystopisk mardröm där totalitära regimer mycket väl kan komma att använda det för att marginalisera såväl företag som medborgarrättsgrupper och andra som av makthavare betraktar som farliga eller oönskade.

Justsecurity noterar bland annat att Huawei vänt sig till FN:s International Telecommunications Union (ITU), där Kina har stort inflytande för att få igenom de drakoniska förändringarna.

Att Huawei och det kinesiska kommunistpartiet vänder sig till ITU kommer inte som någon överraskning även om ITU:s jurisdiktion inte innefattar internets arkitektur. När det kommer till internetstyrning så har Kina och andra auktoritära regimen längre föredragit multilaterala internationella institutioner”, skriver man.

Dylika multilaterala institutioner, lyfter man fram, ger som regel beslutsmakten till nationella regeringar snarare än till industrirepresentanter, civilsamhället och organisationer som tenderar att föredra ett fritt och öppet internet.

En jämförbart koalition av likasinnade länder kan hjälpa Kina att pressa på för New IP-förslaget trots dess brister och kringgå konventionella institutioner för internetstyrning”, konstaterar man.

Man pekar även på att agerandet kan komma att bli ett prejudikat för framtida förslag om internetstyrning och att dessa också fortsättningsvis kan komma att gå igenom ITU.

Dessutom har Kina innehaft den högsta positionen i ITU under de senaste sju åren. Under denna period har generalsekreteraren Houlin Zhao från Kina uppmuntrat expansionen av ITU:s mandat från att vara ett telekommunikationsorgan till att bli ett allmänt organ för teknik genom att arbeta med teknik orelaterad till telekommunikation, exempelvis internetarkitektur, the internet of things (IoT) och artificiell intelligens.

På grund av coronarestriktionerna kommer New IP formellt att debatteras först i februari 2022 och skribenterna menar att det är av yttersta vikt att USA tar ansvar för att konfrontera Kina vid den första utfrågningen.

Man noterar dock kallt att USA överhuvudtaget inte deltagit i den Huawei-dominerade ITU-fokusgruppen och heller inte kommit med något eget märkvärt bidrag, samt att Kina till stor del tagit över kontrollen av ITU samtidigt som USA närmast verkat obrydda över detta faktum.

Cyberspace Solarium Comission rekommenderar USA att anstränga sig för att tävla med Kina om internetstyrningen”, skriver man vidare och betonar att det är hög tid att landet tydligt organiserar sig i frågan och arbetar med likasinnade internationella allierade och partners för att bryta Kinas maktställning.

Skribenterna vill också att USA aktivt med olika former av incitament försöker få amerikanska företag att mer aktivt representera amerikanska intressen och att man hittar likasinnade länder och institutioner som man kan arbeta tillsammans med – även sådana som USA traditionellt sett inte delat värderingar med men som är skeptiska till ett internet enligt den kinesiska modellen ifråga.

Det kinesiska New IP-förslaget kan framgångsrikt utmanas, men bara om USA samlar sina privata industripartners och likasinnade internationella demokratiska regeringar för detta mål. De måste alla arbeta tillsammans för att kollektivt förhindra hotet om att auktoritära regimer använder multilaterala institutioner som ITU för att exportera deras vision om ett globalt internet innan det är för sent”.

Tilläggas kan att även ultraglobalistiska tankesmedjor som World Economic Forum och dess ökända frontfigur Klaus Schwab delar Kinas vision för framtidens internet, något som bland annat framkommit i den internationella övningen Cyber Polygon som man enligt liknande metodik menar ska “vaccinera internet” från datavirus och “falsk information”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!