Google får bygga jätteanläggning i Dalarna

publicerad 29 juni 2021
- av Sofie Persson
jätteanläggning

Nu står det fast: Mark- och miljödomstolen har godkänt Googles jätteanläggning i Avesta kommun. Bönder är nu oroliga för att förlora åkermark och risken finns nu också att elpriserna höjs ytterligare på grund av den höga el-omkostnaden som krävs.

Under förra veckan blev det klart att Mark- och miljödomstolen beviljar Google bygge av en jätteanläggning i Horndal i Avesta kommun. Det rapporterar skattefinansierade SVT.

Techjättens eventuella etablering i staden har diskuterats sedan 2017 men nu står det alltså klart att de får etablera sig.

Mark- och miljödomstolen skriver i sitt beslut att de uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynsregler och att verksamheten inte kommer att påverka miljön negativt. Bolaget får också tillstånd att leda bort ytvatten från Dalälven för kyländamål.

Med de villkor som domstolen föreskriver och de åtaganden som bolaget har gjort anser Mark- och miljödomstolen att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning, säger rättens ordförande rådmannen Malin Wik enligt SVT.

Sverige blir mer och mer populärt för techjättarna att etablera sig i och en anledning kan vara att de får elen billigt – trots den rådande elbristen i Sverige. Priserna subventioneras med upp till 97 procent för företagen och detta leder i sin tur till att privatpersoner får förhöjda elpriser. Ett sådant här datacenter kan behöva lika mycket energi som ett kärnkraftverk. Det skriver Samnytt.

Boende i Horndal är också oroliga för etableringen av techjätten. Mjölkbonden Kajsa säger till SVT att hon riskerar att förlora åkermark, vilket kan innebär att hon måste göra sig av med flera djur.

Att jag ska behöva slakta ut våra djur för att någon annan vill ut på vår mark känns tråkigt men det får vi säkert ersättning för. Men den riktigt stora oron är vad det får för långtidseffekter, säger hon.

Google har gett svar till SVT angående detta och menar att de kommer att “ersätta markägare för eventuella skador och inkomstbortfall”, samt att ”tidpunkten ska väljas för att om möjligt undvika konflikt med pågående markanvändning”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!