IT/Övervakning

Facebook diskriminerar amerikaner för att uppnå ”mångfald”

Facebook anställer hellre kineser och koreaner än amerikaner.

I ett nytt avslöjande kan Project Veritas genom läckta dokument visa att Facebook hellre anställer kineser och koreaner än amerikaner i syfte att öka ”mångfalden” på arbetsplatsen. Jurister menar att Facebooks rekryteringspolicy kan bryta mot flera lagar i landet.

En insider kom till Project Veritas med interna dokument där det bland annat framgår att 70 procent av alla anställda i Silicon Valley är temporär arbetskraft från andra länder och att när Facebook rekryterar så är det viktigt att prioritera icke-amerikaner och anställer dessa för att arbetsplatsen ska få ökad mångfald. Man lyfter särskilt fram att det är positivt att anställa koreaner och kineser samt att icke-amerikaner bidrar till att göra arbetsplatsen mer kreativ, något som är önskvärt enligt internetjätten.
När James O´Keefe från Project Veritas kontaktade Facebooks kommunikationsansvarige så fick han svaret att dokumentet inte var äkta, några övriga frågor ville han inte svara på.

– Den sociala mediejätten intar tydligt en defensiv position som väcker frågor utöver dokumentet, konstaterar O´Keefe och pekar på hur sex anställda på Facebook, däribland visselblåsaren stängdes av kort efter att Project Veritas avslöjat Facebooks rekryteringspolicy.

– Jag vet faktiskt inte varför detta händer eller vad som sker just nu. Jag får inga svar från någon, jag försöker nå flera personer och har inte fått respons av någon, förklarar visselblåsaren som inte längre har tillgång till sina konton på arbetsplatsen.

Visselblåsaren berättar att han kommer över dokumentet i sitt arbete, men att han blev allt mer oroad och orolig efter att ha läst vissa av delarna för hur företaget ska uppnå mångfald och hur icke-amerikaner ska diskrimineras av företaget vid rekryteringar.

– Det faktum att det är så mycket som man vill ska hemlighållas stör mig extremt mycket. Jag tror att om det finns krafter som fattar de här besluten så har människor en rätt att veta, särskilt om besluten påverkar dem.

När Project Veritas legat på för att få kommentarer från Facebook så har företaget inte velat svara på kritiken. Samtidigt kommer uppgifter om att Facebook anlitar amerikanska anställda för korta perioder för att träna upp utländsk arbetskraft som sedan tar över deras jobb – medan de amerikanska anställda tvingas sluta.

– Jag vet flera människor som har bjudits in att arbeta, de har fått 60 dagar och de första 30 dagarna har någon skuggat dem, de andra 30 dagarna har någon tränat dem och sedan har de fått sluta, förklarar insidern och berättar vidare att Facebooks och liknande företags agerande leder till hemlöshet och massarbetslöshet.

– Det finns väldigt många hemlösa och bland de hemlösa finns väldigt många amerikaner med examen som inte längre har dessa arbeten och som har ersatts av arbetskraftsinvandrare. Det är väldigt skadligt och jag känner att det måste sluta – någon måste göra någonting.

När Project Veritas tar kontakt med juristen Steve R. Klein som har specialiserat sig på konstitutionell lagstiftning så säger denne att om dokumenten är äkta så bryter Facebook förmodligen både mot federal lag och lokal lagstiftning i Kalifornien eftersom man inte bara förespråkar diskriminering av amerikaner utan även föreslår att vissa etniska grupper som kineser och koreaner ska prioriteras.

– Om det här är en policy som implementeras på Facebook så borde det oroa de som söker jobb på Facebook, menar juristen.

Enligt Klein är det möjligt att sökande och tidigare anställda som diskriminerats och bortprioriterats kan få ersättning i domstol för sitt lidande på uppemot tre miljoner kronor.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!