Våldsamma revolutionärer, Grön Ungdom och SSU demonstrerar tillsammans

publicerad 8 mars 2016

Revolutionära kommunister arrangerar demonstrationer på internationella kvinnodagen i flera städer tillsammans med etablerade partier och organisationer inom kvinnorörelsen. Ungdomsförbundet RKU uppmanar till revolution och vill ”ta makten över produktionsmedel i samhället” med ”våld”.

Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, kommer att arrangera demonstrationer tillsammans med etablerade partier och organisationer på internationella kvinnodagen i flera städer. I Stockholm står RKU som medarrangör till demonstrationerna på internationella kvinnodagen tillsammans med bland annat Grön Ungdom, SSU, S-kvinnor, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, det avslöjar den Bonnierägda tabloiden Expressen.

De ingår samtliga i 8:e marskommittén i Stockholm som arrangerar internationella kvinnodagsmanifestationen. Ett kontroversiellt samarbete som nu orsakar bekymmer hos ett av regeringspartiernas ungdomsförbund, Grön Ungdom.

– Vi vill inte att de ska vara med. Vi tycker att kommittén bara bör bestå av demokratiska organisationer, och organisationer som inte förespråkar våld, sa Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdom, till Expressen.

Men ändå ser du inga problem med att arrangera ett evenemang tillsammans med organisationen?

– Jag ser problemen, men anser att det är viktigt att vara med i 8:e marskommittén som är en stor feministisk organisation.

Enligt Expressen fördöms samarbetet med RKU centralt inom partierna och förbunden – ändå tillåts revolutionära kommunister att delta på stora kvinnodagsmanifestationer runt om i landet. Till skillnad från Grön Ungdom ser inte SSU Stockholm något problem alls med att våldsbejakande extremister deltar på internationella kvinnodagen.

– Det är många organisationer som är med, alltifrån Grön Ungdom till RKU. Vi vill ha en bred uppslutning och vi anordnar det inte själva. Vi vill mest samla så många som möjligt. Jag ser inte det som ett problem när vi samlas under samma banderoller budskap som vi har kommit överens om, sa Erika Jörgensen, SSU Stockholm, en av talarna på manifestationen för internationella kvinnodagen till Expressen.

Tidigare i veckan har RKU uppmanat till revolution – i en debattartikel i Nyheter24 har en ledande företrädare deklarerat att man som en våldsbejakande vänsterextremistisk rörelse vill ”ta makten över produktionsmedlen i samhället” med ”våld”.

Så sent som 1993 klassade Bildt-ministären RKU som en HT19-organisation – det vill säga en våldsbejakande rörelse hörande till den typ av organisationer som Säpo skulle rikta ”särskild uppmärksamhet åt”.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år – och manifesteras företrädesvis av partier och organisationer på vänsterkanten runt om i världen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!