Utomeuropéer mår psykiskt dåligt av att bo i Sverige

publicerad 11 september 2021
- av Per Nordin

En studie från universitet i Cambridge visar att människor från utomeuropeiska länder mår psykiskt dåligt av att bo i Sverige och allra sämst mår de som är adopterade.

Adopterade utomeuropéer har enligt studien 2,33 gånger oftare diagnosticerade allvarliga psykiska problem än majoritetsbefolkningen och bland utomeuropéer som invandrat till Sverige är det 1,92 gånger vanligare att ha en sådan diagnos än vad det är bland etniska svenskar.

Både vad gäller gruppen invandrare och adoptivbarn så är det svarta afrikaner som har störst problem med psykisk ohälsa – följt av människor från Mellanöstern och syd- och latinamerikaner.


Annonser:


Noterbart är att risken för psykoser är betydligt högre för manliga migranter än för kvinnliga och även här är det gruppen svarta afrikaner som har allra störst problem. Forskarna noterar också att risken att utveckla allvarlig psykisk ohälsa ökade för adoptivbarnen ju äldre de var när de adopterades. För invandrarna däremot var risken för psykisk ohälsa lika stark oavsett hur gamla de var när de anlände till Sverige.

Författarna till studien menar dock att både utomeuropéer som adopteras sent i barndomen och unga manliga invandrare bör betraktas som ”särskilda riskgrupper” – särskilt om de utsatts för stora påfrestningar.

Varför fler invandrarmän än kvinnor diagnosticeras med psykisk ohälsa har forskarna inga klara svar på, men man pekar på att det kan bero på allt ifrån ett utbrett drogmissbruk till risktagande och kulturella skäl.

Studien har jämfört data från 21 615 adoptivbarn från utomeuropeiska länder, 42 732 utomeuropeiska invandrare och 1 610 233 svenskfödda personer.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.