Medicinsk apartheid i Väst

Tegnell: Behövs särskilda regler för ovaccinerade

publicerad 10 september 2021

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell erkänner nu att Folkhälsomyndigheten kommer att skilja på vaccinerade och ovaccinerade och att särskilda rekommendationer kommer att införas för de som valt att inte injicera sig med de kontroversiella vaccinen. Hur dessa rekommendationer kommer att se ut i praktiken är dock ännu inte känt.

Den 29 september hävs ett flertal svenska coronarestriktioner, men enligt Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell kommer det bli aktuellt att istället införa särskilda rekommendationer riktade specifikt till människor som av olika skäl valt att inte vaccinera sig.

– Redan nu står det klart att det kommer att finnas behov av rekommendationer för dem som är ovaccinerade, förklarar han för TT.
En rekommendation från en myndighet är inte bindande och det finns inga juridiska konsekvenser att vänta om man bryter mot en sådan regel – snarare ska den ses som en mycket stark uppmaning. Folkhälsomyndigheten menar dock själva att det är en ”god idé att följa en rekommendation från en myndighet”.

Tegnell går dock inte in på hur dessa rekommendationer kommer att se ut eller vad de kommer att innebära för ovaccinerade svenskar. Att vissa coronarestriktioner kan komma att återinföras står dock klart.

Vidare betonar han att fler måste ta de kontroversiella vaccinen än idag och att det särskilt är yngre personer som hittills valt att tacka nej till injektionerna.

– Det är uppenbart att man behöver jobba mer i åldersgrupperna 30–39, där det är nästan 30 procent som inte är vaccinerade alls, säger han och menar att vaccination är ”det tyngsta vapnet vi har”.

Emma Spak som är sektionschef för Sveriges Kommuner och Region (SKR) håller med Tegnell och menar att man nu genomför ”riktade insatser” för att övertala ännu fler människor att ta vaccinen.

– Regionerna anpassar sig allt eftersom. Vi har exempel på vårdcentraler som ringer runt och då kan man samtala om man eventuellt är orolig.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!