Sveriges Kvinnoorganisationer: Att få välja juridiskt kön hotar kvinnors rättigheter

publicerad 7 mars 2023
- av Isac Boman
Clara Berglund, generalsekreterare och Susannah Sjöberg, ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Företrädare för den feministiska svenska kvinnorörelsens paraplyorganisation pekar på att könsdysfori bland unga flickor ökat lavinartat på senare år – trots att ingen vet varför, och det är högst oklart om flickorna verkligen mår bättre av att byta juridiskt kön.

Man menar också att biologiska kvinnor blir otrygga och utsatta om biologiska män som identifierar sig som kvinnor får tillgång till deras omklädningsrum, toaletter och andra könsuppdelade utrymmen.

Susannah Sjöberg och Clara Berglund, ordförande respektive generalsekreterare i Sveriges Kvinnoorganisationer, skriver i en debattartikel i Göteborgsposten att jämställdheten hotas om individens juridiska kön ska baseras på självuppfattning snarare än biologisk könstillhörighet.

Hur påverkas unga som ifrågasätter sin könsidentitet? De senaste tio åren har antalet unga med könsdysfori ökat med 1500 procent. De flesta av dem är biologiska flickor och i gruppen finns en överrepresentation av autism, adhd och anorexia. Ingen vet vad ökningen beror på, vilken typ av vård de behöver eller om de blir hjälpta av att enkelt kunna ändra sitt juridiska kön”, konstaterar man.

Debattörerna pekar på att regeringen i skrivande stund arbetar med att förändra könstillhörighetslagen där den enskildes identifikation och bestämmande förväntas tillmätas ännu större betydelse än idag vid ändring av juridiskt kön – detta trots att förändringarna inte analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hur påverkas könsuppdelad idrott? Dam- och herrklasser är en förutsättning för idrott på lika villkor. På så sätt kan kvinnor tävla mot varandra, sätta rekord, vinna medaljer och erkännas för sina sportsliga prestationer. Om förslagen går igenom kan kvinnor tvingas tävla mot biologiska män. Det finns flera internationella exempel på personer som bytt juridiskt kön till kvinna och därefter utklassat kvinnor i fysiskt krävande idrotter”, skriver de vidare.

De pekar vidare på omklädningsrum och könsuppdelade utrymmen i det offentliga, samt könsuppdelade fängelser och häkten, och menar att män som ändrat sitt juridiska kön får tillträde till såväl omklädningsrum som skyddade boenden och toaletter där kvinnor befinner sig – något som leder till ökad otrygghet för biologiska kvinnor.

I januari 2021 införde delstaten Kalifornien en lag om att placering på mans- respektive kvinnofängelse ska göras på grundval av självupplevd könsidentitet. Fyra månader senare hade 255 intagna begärt flytt till kvinnofängelse”, noterar man.

Man frågar sig också hur den könsuppdelade statistiken kommer att påverkas om självidentifikation blir det helt avgörande för juridisk könstillhörighet. Det blir omöjligt att få fram tydlig könsbaserad statistik om kön inte ”definieras på ett sätt som stämmer överens med den allmänna rättsuppfattningen och juridiken”.

Hur ska viktig information om biologiskt kön kunna samlas in genom registerstatistik om juridiskt kön enligt lagen är detsamma som upplevd könsidentitet”, frågar man sig.

Avslutningsvis oroar man sig för hur det svenska jämställdhetsarbetet i stort kommer att påverkas av en förändring i synen på juridiskt kön och menar att den feministiska ideologin inte är förenlig med synen på könsidentitet som någonting självvalt.

Synen på kön som en självupplevd identitet krockar med det feministiska projektet som handlar om att frigöra könsrollerna från könet”, deklarerar man.


Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


166 870 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.