Inrikes

Stora politiska kontraster mellan unga män och kvinnor

Fördelningen i partipolitiska sympatier mellan unga kvinnor respektive män.

Unga kvinnor och män har helt olika politiska sympatier. Vänsterpartiet är störst bland kvinnor mellan 18-29 år och Sverigedemokraterna är största parti för män i samma åldersgrupp.

Det är i SVT/Novus senaste mätning som det än en gång framkommer att unga kvinnor drar åt vänster och unga män åt höger politiskt. Även vilka frågor som bedöms som viktiga för respektive grupp skiljer sig avsevärt.
– Killar frågar om EU, migration och kriminalitet medan kvinnor frågar om jämställdhet, miljö och klimat. Man märker stor skillnad, säger Johanna Strömstedt från Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Ungsvenskarna.

Bland gruppen kvinnor 18 – 29 år får Vänsterpartiet 23,9 procent och Centerpartiet hela 16,8 procent. Sverigedemokraterna får bara 11,9 procent. För männen får SD istället 28,6 procent och sympatierna för de vänsterliberala partierna är betydligt lägre.

Skulle respektive grupp bestämma vilken regering Sverige skulle ha så hade kvinnorna sett en regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna medan männen hade valt en regering bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!