Inrikes

Stockholm planerar för massvaccinationer

Region Stockholm förbereder för storskaliga vaccinationer.

Ännu finns inget vaccin för covid-19, men redan nu förbereder sig Region Stockholm för att ta fram en strategi för att massvaccinera medborgarna mot coronaviruset.

Ella Bohlin (KD) är vårdutvecklingsregionråd i Stockholm och menar att det är viktigt att vara ute i god tid och förbereda sig på hur en storskalig vaccinering av invånarna ska gå till. Det framgår inte huruvida man kommer att utvärdera hur omfattande bieffekterna och riskerna av ett så pass storskaligt vaccinationsprogram riskerar att bli och utforma strategin med detta i beaktande.
– Det är rätt prioritering och vi ger en god framförhållning. Förberedelse är A och O i den här pandemin, säger Ella Bohlin.

Hon förklarar vidare för TT att en utredning har tillsatts och förväntas vara klar efter sommaren där det framgår vem som ska ansvara för massvaccinationerna och hur det hela ska gå till. Hon hoppas vidare att ”regionerna inte kommer att tävla om att bli först i kön” utan att vaccinationerna blir tillgängliga för alla.

– Jag hoppas inte det eftersom jag tror på jämlik vård över hela landet. Utan att föregripa utredningen tror jag därför att någon form av nationell organisering förmodligen kommer att behövas, säger Bohlin.

Enligt Ronald Gustbée (M) som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg är det dock för tidigt att börja planera för massvaccinationer i dagsläget – dock inte på grund av eventuella risker, utan för att inget vaccin finns tillgängligt i dagsläget.

– Om vaccinet kommer när de flesta redan är immuna så kanske bara äldre ska vaccineras. Det vet vi ju inte ännu och därför är det svårt att planera redan nu, säger han.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!