Sverigedemokraternas väljare är mest skeptiska till att ta de nya och kontroversiella mRNA-vaccinerna. SD-väljarna är också den grupp som är mest oroliga över att coronavaccinerna riskerar att ge allvarliga bieffekter och hälsoskador.

Det är Bonniertidningen Expressen som tillsammans med Sifo intervjuat 1000 personer för att försöka kartlägga svenskarnas attityder till coronavaccinerna och huruvida man tänker ta vaccinet eller inte - och det finns mycket stora skillnader mellan de olika partiernas sympatisörer.

Noterbart är att hela 98 procent av Centerpartiets sympatisörer säger att de kommer att vaccinera sig, medan endast två procent är tveksamma eller negativt inställda till att låta sig injiceras. Även för sympatisörer till de övriga riksdagspartierna förutom SD är förtroendet för vaccinet mycket högt - där mellan 87 och 93 procent av partisympatisörerna kommer att ta vaccinet.
Sverigedemokraternas väljare är dock betydligt mer kritiska, där fyra av tio väljare säger att de är tveksamma eller negativt inställda till att låta sig vaccineras mot coronaviruset.

– SD-väljare avviker, de är generellt skeptiska till myndigheter också i andra sammanhang, hävdar Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

En annan förklaring
är att SD-väljarnas mer skeptiska och kritiska hållning till massvaccinationerna kan vara att de mer än andra partisympatisörer tar del av alternativ media och dessas mer utförliga rapportering om vaccinens risker och skadeverkningar.

Sammanlagt är 83 procent av svenskarna i Expressens undersökning villiga att låta sig vaccineras - och allra mest positiva är de som är 65 år eller äldre. Bland denna grupp vill 92 procent vaccinera sig - jämfört med med 76 procent bland dem som är under 30.

SD-väljarna är också den grupp som är oroligast för att vaccinet med stor sannolikhet kan leda till allvarliga biverkningar och vaccinskador – 21 procent har uppgett att de ser en stor risk för detta.

– Det är ingen överraskning. SD-väljare skiljer ut sig generellt genom att ha lägre tilltro till myndigheterna, politiken och medierna. Delar av deras väljare litar inte på regering, riksdag, tidningar och public service, säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förläggare på den liberala tankesmedjan Timbro.

En fjärdedel av alla tillfrågade tror också att coronarepressionen och nedstängningarna kommer att fortsätta efter 2022 och bland miljöpartister är den siffran hela 34 procent. Bara 22 procent av de svarande tror att restriktionerna kommer upphöra under 2021.

Noteras kan i sammanhanget att svenskar generellt har exceptionellt stor auktoritetstro jämfört med övriga européer, och att Sverige är ett av de europeiska länder där vaccinmotståndet än så länge är som allra svagast.

Trots att massvaccinationerna nyss har inletts har det redan inrapporterats en mängd dödsfall relaterade till vaccinet i Sverige. 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!