14 misstänkta dödsfall av Pfizer-vaccin inrapporterade i Sverige

publicerad 27 januari 2021

I Läkemedelsverkets senaste utdrag ur databasen för “spontant rapporterade misstänka biverkningar” finns redan 292 inrapporterade biverkningar från Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin. Bland annat har totalt 14 dödsfall rapporterats bland dessa, varav två som räknas som ”hastig död”.

Dödsfallen gäller främst personer inom åldersgrupperna 7080+ med tretton dödsfall varav ett hastigt sådant. Därtill rapporteras ytterligare en person ha dött en “hastig död” i åldersgruppen 65-69 år som en misstänkt följd av vaccinet.

Databasen fungerar så att biverkningar rapporteras in från den svenska hälso- och sjukvården, vilket ger en viktig övervakning av riskprofilen hos läkemedel när de sedan används av en större grupp. Biverkningarna behöver inte ha orsakats från läkemedlet, men misstänks göra det.
I praktiken ska alla misstänka biverkningar rapporteras och det är speciellt viktigt att de allvarliga samt ovanliga biverkningarna rapporteras. En allvarlig biverkning är skador som till exempel leder till invalidisering, medför missbildning, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, är livshotande eller leder till döden.

Hundratals olika biverkningar har även i övrigt rapporterats och bland de vanligaste återfinns där diarré, illamående, frossa, feber, trötthet och huvudvärk. Bland de allvarligare finns även hjärtstillestånd och anafylaxi – en kraftig allergisk reaktion som kan leda till döden. Även fall av ansiktsförlamning har rapporterats in, något Läkemedelsverkets enhetschef Veronica Arthurson tidigare menat är en av de biverkningar man känner till gällande vaccinet.

Av de 292 inrapporterade biverkningarna var 243 kvinnor, 48 män och en av okänt kön. Den största åldersgruppen som drabbats var personer över 80, med totalt 71 inrapporterade biverkningar, följt av åldersgruppen 50-59 år med totalt 60 rapporterade fall. På tredjeplats kommer 3039 år med hela 49 inrapporterade biverkningar. Alla län har rapporterat minst en biverkning, med de flesta ligger under ”länsuppgift okänd” för tillfället.

Modernas mRNA-vaccin började användas den 25 januari och har hittills 3 inrapporterade biverkningar, varav en allvarlig som handlar om en bukspottkörtelinflammation. Personerna som fått biverkningarna är mellan 3039 år.[caption id="attachment_94090" align="alignnone" width="387"] Foto: US DoD/CC BY 2.0[/caption]

"Comirnaty", tidigare BNT162b2, eller Tozinameran, är ett Covid-19-vaccin som utvecklats av det tyska läkemedelsbolaget BioNTech tillsammans med den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer. Vaccinet är ett så kallat mRNA-vaccin - en ny genteknik som inte har använts i något tidigare vaccin.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!