SD: ”Utvisa brottslingars familjer”

Invandrarvåldet

publicerad 22 april 2022
- av Sofie Persson

Sverigedemokraterna anser att det krävs ytterligare åtgärder för att tackla våldet och angreppen som sker i Sverige och har därför kommit med ett nytt åtgärdspaket. Bland annat föreslår partiet att man bör kunna dra in en hel familjs uppehållstillstånd om en av familjemedlemmarna utför ett allvarligt brott.

Efter de våldsamma upploppen under påskhelgen menar Sverigedemokraterna att det krävs mer ”offensiva åtgärder” för att kunna upprätthålla lag och ordning i Sverige. Därför har partiet nu presenterat ett nytt åtgärdspaket för att man lättare ska kunna tackla våldet.

Sverigedemokraterna föreslår 30 åtgärder inom sju områden för att ”trycka tillbaka samhällets fiender” samt återetablera svensk lag i hela Sverige. Flera punkter har tidigare tagits upp, men flera är också nya.

Partiet anser bland annat att om en person verkar i en kriminell miljö eller har en ”asocial livsstil” samt uppvisar ”brister i sina förpliktelser gentemot det svenska samhället eller utgör en särskild risk eller belastning för Sverige” så bör denne kunna utvisas. Uppvisar en individ en tillräckligt allvarlig brottslighet bör man även kunna återkalla hela familjens uppehållstillstånd.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!