Så ska Sverige ”öppna upp”

Coronarepressionen

publicerad 31 maj 2021
- av Isac Boman
Statsminister Stefan Löfven (S).

Under förra veckan meddelade regeringen att coronarestriktionerna tas bort i fem separata steg med start den 1 juni. Även om femstegsprogrammet vittnar om en potentiellt kraftigt minskad repression finns dock inga garantier för om och när de sista restriktionerna faktiskt kommer att lyftas.

Det första steget som träder i kraft den 1 juni innebär nya maxgränser vad gäller deltagarantal för allmänna sammankomster och och offentliga tillställningar.

Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats”, skriver man i ett pressmeddelande.


Annonser:


I korthet innebär det bland annat att publikgränserna höjs för evenemang, sport- och kulturevent och att exempelvis Liseberg och Gröna Lund får ta in en besökare per 20 kvadratmeter. Barn kan också genomföra sommarläger och andra aktiviteter i grupp och på marknader och loppmarknader så får fler än åtta personer vara på plats samtidigt.

Steg 2 ska enligt regeringen träda i kraft den 1 juli och fokuserar också på ”höjda deltagartak” för såväl privata som allmänna sammankomster och tillställningar.

När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort”, skriver man.

Vid steg två ska också umgängesrekommendationerna om att enbart vara med den allra närmaste familjen tas bort, men man förtydligar att det även fortsättningsvis är bäst att ”ses utomhus”.

Vidare menar man att man kommer ”lätta upp” råd till föreningar och organisationer om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor via distans – så länge arrangörerna kan garantera att det inte är någon trängsel.

Steg 3 påstås bli aktuellt den 15 juli och fokuserar på kollektivtrafik och begränsningar per person och kvadratmeter inom- och utomhus. Bland annat tas rekommendationerna om masker i kollektivtrafiken bort och passagerarbegränsningar för ”långväga kollektivtrafik” med buss och tåg försvinner.

Man planerar även att ta bort reglerna för hur hur många kvadratmeter varje person ska ha i såväl inomhus – som utomhusmiljöer – men betonar att trängsel fortsättningsvis ska undvikas.

Det fjärde steget förväntas införas i september – alltså efter sommaren och här är målsättningen att deltagarrestriktioner för såväl allmänna som privata sammankomster och tillställningar tas bort. Restriktionerna på pubar och restauranger lättas också upp ytterligare – exempelvis hur många personer som får vara i ett och samma sällskap.

Steg 5 är det sista steget och ska rent praktiskt innebära att de sista restriktionerna som införts på grund av covid-19 försvinner.

Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien.”

Regeringen poängterar här att man i dagsläget inte kan svara på när de sista restriktionerna planeras att tas bort och Sverige kan träda in i ”steg fem” och om restriktionerna faktiskt kommer att försvinna i höst, vinter eller om de kommer att vara kvar även under 2022 och ännu längre.

Om regeringen håller det man lovar och faktiskt inför de övriga lättnaderna enligt tidsplanen så innebär det dock att de flesta repressiva åtgärder och restriktioner ska vara borta innan oktober – och många av dem innan augusti.

Samtidigt meddelar Regeringen att man beslutat att ha kvar inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU/EES. Även resor inom EU/EES är fortsatt förbjudna så länge resenärerna inte kan visa upp ett negativt covid-19-test. De nordiska länderna undantas dock från inreserestriktionerna.

Man hävdar att det är nödvändigt att förlänga inreseförbudet ”i linje med EU:s rekommendationer” och Folkhälsomyndighetens dito eftersom ”vaccinationsinsatsen i många fall inte har kommit lika långt som i EU/EES-länderna” och att besökare från länder utanför EU riskerar att öka smittspridningen i Sverige.

– Att vi nu öppnar upp för resande inom Norden är det första steget i öppnandet av resandet till och från Sverige, något som måste ske successivt och ansvarsfullt. Samtidigt fortsätter regeringen att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten, hävdar inrikesminister Mikael Damberg (S).

Inreseförbudet till Sverige från länder inom EES förlängs initialt till den 30 juni 2021 och för resor från länder utanför EES till och med den 31 augusti.

En annan betydande nyhet är att Folkhälsomyndigheten ändrar sina råd om distansundervisning. Man tar helt bort rekommendationerna att högre utbildning, kommunala vuxenutbildningar och andra utbildningar för vuxna ska ske på distans.

Från och med den 1 juni ska Myndigheten för yrkeshögskolan se till att alla dessa utbildningar ska kunna hållas på plats och att en stor del av studenterna inte längre tvingas genomföra sina studier via en datorskärm.

– Jag är glad att kunna meddela att studenter, forskare, universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer campusbaserad verksamhet. Lärosätena behöver göra bedömningar av hur detta ska ske utifrån sina förutsättningar i dialog med Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Hon menar vidare att all undervisning inte förväntas ske på plats till hösten och ”att det är viktigt att återgången sker på ett ordnat sätt” men att utbildningarna i mycket större utsträckning än idag kan ske i sina ordinarie lokaler – förutsatt att man följer de rekommendationer och restriktioner som finns kvar.

 


Här är regeringens utannonserade femstegsprogram

Steg 1 – 1 juni

 • Biografer, teatrar och andra tillställningar med sittplatser får ha 50 besökare
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 besökare.
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 besökare.
 • Motionslopp och utomhustävlingar som orientering, segling och cykel får ha upp till 150 deltagare.
 • Regeln med enbart åtta besökare på marknader och loppisar tas bort.
 • Nöjesparker som Liseberg, Gröna Lund och Skara Sommarland får ta emot en besökare per 20 kvadratmeter.
 • Pubar och barer får servera alkohol till klockan 22 och ha öppet till 22.30
 • Mindre idrottstävlingar inomhus och utomhus tillåts.

Steg 2 – 1 juli

 • Fler deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från 8 till max 50.
 • Rådet om att endast umgås med närmsta kretsen tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor m.m. på distans, lättas upp.
 • Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare. Regler för max antal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus.
 • Det blir tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.
 • 600 personer får delta i utomhusevenemang utan anvisade sittplatser – 3000 på evenemang med sittplatser.
 • Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer.

Steg 3 – 15 juli

 • Regleringar om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas bort, trängsel ska fortsatt undvikas

Steg 4 – Eventuellt i september

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • Begränsningen för privata sammankomster tas bort.
 • Särskilda regleringar av serveringsställen inomhus tas bort.

Steg 5 – oklart datum

 • Alla kvarvarande restriktioner tas bort.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.