S-topp avgår efter avslöjande i Uppdrag Granskning

publicerad 9 juni 2022
- av Sofie Persson
Jörgen Hellman (S).

Politikern Jörgen Hellman (S) avgår efter avslöjandet om hans bostadsersättning i Uppdrag Granskning. Samtidigt kommer nu riksdagsförvaltningen att utreda ärendet.

Vi kommer att undersöka om gällande regelverk inte har följts i något avseende”, skriver man.

Under gårdagens avsnitt av SVT:s Uppdrag Granskning tittade man på politikernas bostäder och kom fram till att allt inte stod helt rätt till för alla.

Ledamöter som bor mer än 50 kilometer från riksdagen har rätt till ersättning för resor och övernattningslägenhet av staten. Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) har fått 700 000 i ersättning sedan 2015 eftersom han angett att han bor i Vänersborg.

När man besöker bostaden som Hellman är skriven på är den allt annat är beboelig då den bland annat saknar godkänt avlopp, har trasiga fönster och hål i väggen. Hellman menade dock att han endast sover där ibland och att han därför inte behöver diska. När han ska uträtta sina behov använder han toaletten i grannens lada, något som var uppgjort sedan innan. Däremot känner inte personalen som arbetar vid ladan till Hellman och har aldrig sett honom där.

En timme efter att Uppdrag Granskning besökt stugan bytte Hellman folkbokföringsadress. Under gårdagen, efter att programmet hade sänts, meddelade även ledamoten att han avgår från alla sina uppdrag med omedelbar verkan, där han samtidigt menar att han inte fått någon ersättning han inte haft rätt till.

Jag har inte tillförskaffat mig någon ersättning jag inte har rätt till. Däremot inser jag att detta skadar förtroendet för mig som folkvald och framförallt riskerar det att skada mitt parti”, skriver Hellman på Facebook.

Även Helena Bouveng (M) utreddes för sina boenden då hon var folkbokförd i ett hus som ägs av hennes bror i Vetlanda, men hon har samtidigt uppgett att hon hade ett permanent boende i ett hus på Värmdö, 3,5 mil från riksdagen.

Riksdagsförvaltningen uppger att man kommer att utreda båda ärendena.

Vi kommer att undersöka om gällande regelverk inte har följts i något avseende”, skriver enheten för ledamotsersättning i ett mejl till skattefinansierande SVT.

Däremot, enligt gällande regelverk, kan riksdagsförvaltningen inte kräva tillbaka någon ersättning. Dock träder nya regler i kraft den 1 juli som öppnar för möjligheten till återkrav, men de gäller enbart efter detta datum och kan inte appliceras bakåt i tiden.

Fakta: Ledamöter och ersättning

Ledamöterna har ett grundarvode på 71 500 kronor i månaden som de betalar skatt för. Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på arvodet. De ledamöter som bor mer än 50 kilometer från Stockholm har rätt till så kallat Stockholmstraktamente när de reser till och övernattar i Stockholm. Riksdagsledamöterna får också traktamente för resor de gör som är mer än 50 kilometer från bostaden och som innebär övernattning och man bestämmer själv över sina tjänsteresor inom Sverige och vilket färdmedel som är lämpligast. Förutom resor till och från Stockholm räknas också studiebesök, möten eller resor ihop med utskotten.

Källa: Riksdagen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!